.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodanie PKD

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.02.2013

Prowadzę jednoosobową działalność. Dostałem ofertę na świadczenie usług kompleksowej obsługi systemu naśnieżania, który już jest zakupiony przez zleceniodawcę. Wiem, że wiąże się to z dodaniem PKD – jaki kod będzie właściwy? Jakim podatkiem należy opodatkować taką usługę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o dodanie PKD (kodu) do działalności. Nie istnieje odrębny kod PKD dla opisanego rodzaju działalności. Z tego powodu, w celu dodania PKD, należy ją zaklasyfikować do jednego z istniejących grupowań, tj. do tzw. podklasy, która jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Uważam, iż opisana działalność mieści się w sekcji R, tj. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)] w dziale „działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, w grupie działalność rozrywkowa i rekreacyjna”, w klasie „pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”, w podklasie „pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”.

Reasumując, byłaby to moim zdaniem, według PKD, podklasa 93.29.Z „Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”.

 

Twierdzenie takie opieram na wyjaśnieniach zawartych w wymienionym rozporządzeniu, zgodnie z którymi podklasa ta obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak m.in obsługa stoków narciarskich z zastrzeżeniem, że podklasa ta nie obejmuje m.in. działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z.

 

Pyta Pan, jak usługa taka po dodaniu PKD może być opodatkowana? Zakładam, że chodzi Panu o opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług przez Pana opisanych.

 

Najpopularniejsze formy opodatkowania to ryczałt od przychodu lub podatkowa książka przychodów i rozchodów: bądź na podatku dochodowym od osób fizycznych „liniowym” 19%, bądź na skali progresywnej 18%/32%, przy czym przyjmuje się, że tzw. liniówka jest korzystna dla osób mających dochód roczny powyżej 90 000 zł.

By sprawdzić, czy można w ogóle usługi tego typu opodatkować ryczałtem, należy sklasyfikować usługę do odpowiedniego kodu PKWiU, moim zdaniem będzie to PKWiU 93.29.19.0 – Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane. W takiej sytuacji usługi te nie mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na skutek wymienienia w pozycji 56. załącznika 2. do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne całego działu 93 PKWiU jako wyłączonego z opodatkowania w tej formie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl