.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dochodzenie wierzytelności z zachowku, o który stara się dłużnik

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 25.01.2011

Mam dłużnika, którego dług wraz z odsetkami stwierdzony jest wyrokiem z nadaną klauzulą wykonalności. Dłużnik nie posiada żadnych dochodów ani majątku. Ma jednak prawo do zachowku po swojej zmarłej matce – która swój majątek pozostawiła komu innemu. Jak mogłabym dochodzić swojej wierzytelności – czy lepiej wytoczyć powództwo spadkobiercy, czy przystąpić do istniejącej sprawy jako interwenient?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego osobom uprawnionym do zachowku, które nie otrzymały od spadkodawcy w drodze darowizny albo rozrządzenia testamentowego określonej korzyści majątkowej stanowiącej zachowek, przysługuje przeciwko spadkobiercom roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego przysługująca zaś osobom uprawnionym do zachowku wierzytelność należy do długów spadkowych.

 

Niemniej art. 991 Kodeksu cywilnego wskazuje, kto jest uprawniony do zachowku, tj. zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Roszczenie o zachowek ma charakter ściśle osobisty, jego realizacja zależy od woli uprawnionego. Wierzyciel uprawnionego nie mógłby więc dochodzić zapłaty zachowku od spadkobiercy, chyba że uprawniony do zachowku przelałby na wierzyciela wierzytelność o zachowek.

 

Uważam, że przede wszystkim powinna Pani zawiadomić komornika, iż dłużnikowi przysługuje taka wierzytelność, i wnieść o zajęcie tej wierzytelności. Jeśli postępowanie egzekucyjne nie zostało dotąd wszczęte albo zostało już umorzone, to należy po prostu złożyć wniosek egzekucyjny i wskazać ten sposób egzekucji.

 

Wstąpienie do postępowania w sprawie o zachowek w charakterze interwenienta jest możliwe, gdyż ma Pani interes prawny przejawiający się w tym, że orzeczenie sądu będzie oddziaływało na Pani sferę prawną. Pani interes polega więc na tym, że jeśli sąd orzeknie obowiązek zapłaty zachowku, to będzie miała Pani możliwość zaspokojenia swoich wierzytelności przysługujących względem uprawnionego do zachowku. Co więcej, posiadanie interesu prawnego obliguje sąd do oddalenia opozycji stron postępowania przeciwko Pani wstąpieniu, jeśli oczywiście takowa zostanie w ogóle zgłoszona (opozycja to sprzeciw strony procesu przed wstąpieniem osoby trzeciej w charakterze interwenienta). Potwierdza to art. 78 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „sąd oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient uprawdopodobni [nie jest wymagane udowodnienie], że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy”.

 

W niniejszej sprawie w grę wejdzie tzw. interwencja uboczna, która została zdefiniowana w art. 76 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem „kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony”.

 

Pani winna przystąpić po stronie powodowej.

 

Zgłoszenie wstąpienia do sprawy jako interwenienta ubocznego powinno nastąpić w piśmie skierowanym do sądu, w którym winna Pani wskazać swój interes prawny, będący podstawą wstąpienia, oraz stronę, do której Pani przystępuje. Forma pisemna zgłoszenia jest obligatoryjna.

 

Zgłoszenie powyższe winno zostać złożone do sądu w trzech egzemplarzach. Nadto winno być opłacone. Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od interwencji ubocznej pobiera się piątą część opłaty – tj. opłaty sądowej uiszczonej przez powoda. Musiałaby zatem Pani wiedzieć, jakiej kwoty tytułem zachowku żąda powód. Wówczas swoją opłatę wylicza Pani następująco: 1/5 x 5% x dochodzona w pozwie kwota. Jeśli nie uiści Pani opłaty przy wniesieniu interwencji – sąd wezwie Panią do uzupełnienia braków formalnych.

 

Jako interwenient uboczny od chwili wstąpienia do sprawy winna Pani otrzymywać zawiadomienia o terminach i posiedzeniach sądowych, jak też orzeczenia sądu.

 

Należy pamiętać, iż roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu (art. 1007 Kodeksu cywilnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl