Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochodzenie zmiany postanowienia spadkowego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 12.01.2019

Czy mogę dochodzić zmiany postanowienia spadkowego sprzed lat (ok. 14), jeżeli nie byłam na sprawie spadkowej? Tata w 1975 r. wyprowadził się z domu, który byłe przedmiotem sprawy spadkowej. Wuj przejął cały spadek, ja nie brałam udziału w postępowaniu. Teraz znalazły się dokumenty, że tata w chwili śmierci dziadków mieszkał z nimi i pracował w gospodarstwie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Dochodzenie zmiany postanowienia spadkowego

Zgodnie z zapisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego:

 

„Art. 679. Zmiana postanowienia stwierdzającego nabycie spadku

§ 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.


§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.


§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.


§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego”.

 

Złożenie wniosku inicjującego postępowanie na podstawie art. 679 Kodeksu cywilnego nie jest ograniczone w czasie tylko dla tych zainteresowanych, którzy nie byli uczestnikami postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

„Przez uczestnictwo w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku – w rozumieniu art. 679 – należy rozumieć formalny udział w postępowaniu, a nie stopień aktywności, bierność, czy nawet całkowitą bezczynność zainteresowanego występującego w sprawie” (postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lutego 2000 r., sygn. akt II CKN 740/98, niepubl.).

 

Nie wiem, czy była Pani wskazywana jako uczestnik postępowania, jeśli otrzymywała Pani wezwania, ale nie stawiała się Pani na sprawę, to była Pani uczestnikiem postępowania. Tak samo jak mama. Po takim czasie wniosek o zmianę postanowienia może złożyć tylko osoba, która nie była uczestnikiem postępowania spadkowego i ma interes prawny w zmianie treści postanowienia.

 

Oczywiście, że można wzruszyć tamto postanowienie, a także doprowadzić do zmiany stanu własności gospodarstwa. Ale z uwagi na to, że między wyprowadzeniem się taty (1975 r.) a czasem obecnym minęło sporo czasu, możemy mieć do czynienia z zasiedzeniem przez wuja. Minął okres 30 lat posiadania. Może okazać się, że zasiedzenie będzie wtórnym sposobem nabycia własności przez wuja. Ale to wymagałoby odrębnego omówienia. Nawet od śmierci babci minął już okres 30 lat.

 

Odpowiadając na pytanie – oczywiście jest szansa na zmianę postanowienia spadkowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 5 =

»Podobne materiały

Prawo dziedziczenia – jak zrzec się spadku?

Brat mojego ojca, człowiek samotny i chory, postanowił zapisać mi swój dom, w zamian oczekuje ode mnie opieki. Z różnych przyczyn ani ja, ani moi rodzice nie jesteśmy w stanie się tego podjąć. Chciałbym, aby dom odziedziczyła osoba, która już teraz mogłaby zaopiekować się wujem. Wuj jednak obstaje p

Prawa spadkowe osoby ubezwłasnowolnionej

Jakie prawa spadkowe po śmierci rodziców posiada osoba ubezwłasnowolniona przebywająca w ośrodku pomocy społecznej i posiadająca własną rentę, jeśli istnieje testament, wedle którego majątek dziedziczy jej rodzeństwo?

Wykup mieszkania z zasobów WAM a prawo współwłasności

Ojciec otrzymał 20 lat temu mieszkanie z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zmarł w 1997 r. Aż do 2002 r. mieszkałem w tym lokalu z mamą, która wykupiła mieszkanie dwa lata później, stając się jego właścicielem (figuruje w księdze wieczystej). Teraz chciałaby je sprzedać i kupić
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »