Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochodzenie odszkodowania za nieprawidłowe działanie zakupionych sprzętów

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 20.01.2020

Pracuję w firmie zatrudniającej około 20 osób. Dwa lata temu kolega, który jest już aktualnie na emeryturze, sprzedał klientowi sprzęty, których producentem była firma spoza UE i na które udzielona była 12-miesięczna gwarancja. Klient ten jest producentem. Po prawie 2 latach zgłosił on nieprawidłowe działanie tych materiałów. Część z nich została odpłatnie naprawiona w ustalonym z klientem terminie (te zakupione w 2017 r.) a część (ta zakupiona nieco wcześniej) nie była naprawiana przez naszą firmę ze względu na zbyt odległe w ocenie klienta terminy wykonania usługi. Czy klient ma prawo dochodzenia odszkodowania od firmy (sp. z o.o.) za poniesione w jego ocenie straty? Czy ma prawo dochodzenia takiego odszkodowania od pracowników firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochodzenie odszkodowania za nieprawidłowe działanie zakupionych sprzętów

Fot. Fotolia

Roczny termin gwarancji na dostarczone sprzęty

Po pierwsze, przede wszystkim klient nie mógłby obecnie wykonywać uprawnień wynikających z gwarancji, niezależnie od tego, czy gwarantem była Pańska firma, czy bezpośredni producent – wtedy, nawiasem mówiąc, stosunek gwarancyjny łączyłby klienta bezpośrednio z producentem. Roczny termin upłynął.

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Niemniej jednak, zgodnie z art. 579 § 1 Kodeksu cywilnego można wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne – w tym chociażby odstąpienie od umowy czy obniżenie ceny – niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Nie wchodząc w szczegóły – sprzedawca odpowiada z tego tytułu, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, czyli w przypadku materiałów, które nie zostały naprawione (z 2016 r.), termin upłynął w 2018 r. Na marginesie – w przypadku materiałów sprzedanych później termin również by upłynął, choć one akurat zostały przez Pańską firmę naprawione; uprawnienie by wobec tego nie przysługiwało.

Dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych

Mimo wszystko tego rodzaju odpowiedzialność nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 sierpnia 2006 r., sygn. akt II CSK 89/2006). Mowa tutaj o roszczeniu z art. 471, który reguluje odpowiedzialność odszkodowawczą w sytuacji, gdy doszło do naruszenia zobowiązania. Przesłankami odpowiedzialności kontraktowej są:

 

  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania – choćby sprzedaż wadliwych materiałów,
  • szkoda majątkowa po stronie klienta – jak wynika ze stanu faktycznego, klient w swojej ocenie poniósł straty,
  • związek przyczynowy między powyższymi przesłankami – sprzedaż sprzętów „działających nieprawidłowo” była przyczyną wspomnianych strat,
  • naruszenie zobowiązania musi być spowodowane okolicznościami, za które firma ponosi odpowiedzialność – albo okolicznościami ustalonymi w umowie sprzedaży, albo niezachowaniem należytej staranności przez sprzedawcę.

 

Należy przy tym pamiętać, że pojęcie „niezachowania należytej staranności” oznacza zarówno winę nieumyślną, jak i umyślną. Ta nieumyślność może się przejawiać choćby tym, że sprzedawca nie sprawdził sprzedawanych materiałów. Jeśli jednak nic nie wskazywało na to, by materiały były wadliwe, a tym bardziej jeśli wada ujawniła (pojawiła) się dopiero po wielu miesiącach ich eksploatacji przez klienta, ta przesłanka nie będzie spełniona.

 

Gdyby sąd, dokonując analizy potencjalnego roszczenia klienta, uznał powyższe przesłanki za spełnione – co, w mojej opinii, jest niewykluczone, choć na dogłębną analizę nie pozwala przedstawiony stan faktyczny – roszczenie by powstało. Nie wygasłoby też i byłoby wymagalne.

Zarzut przedawnienia roszczeń w postępowaniu sądowym

Czy jednak byłoby zasadne, aby spółka mogłaby być w konsekwencji wyroku sądowego zobowiązana do naprawy szkody (zapłaty klientowi zasądzonej kwoty)? To zależy, czy roszczenie odszkodowawcze klienta dotyczyłoby tylko nienaprawionej części materiałów. Wówczas, gdyby Pańska firma podniosła w trakcie procesu zarzut przedawnienia, roszczenie nie byłoby zaskarżalne. Takie roszczenie się przedawniło, a tym samym spółka może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata – tutaj bez cienia wątpliwości mamy do czynienia ze sprzedażą materiałów w celu ich używania do działalności gospodarczej klienta. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, co nastąpiło po wykonaniu zobowiązania. W konsekwencji roszczenie się przedawniło w 2018 r.

 

Inaczej sprawa by się miała z drugą partią materiałów, tą, którą firma odpłatnie naprawiła. Gdyby roszczenie dotyczyło także umowy sprzedaży z 2017 r., mogłoby ono być zasadne w części, ponieważ się nie przedawniło. Innymi słowy, spółka mogłaby odpowiadać tylko za szkodę, którą poniósł klient, od momentu sprzedaży materiałów w 2017 r. aż do ich naprawy.

Odpowiedzialność pracowników firmy za szkodę

Pyta Pan również czy za szkodę mógłby odpowiadać pracownik firmy – spółki z o.o. Nie mógłby, pracownik w tym przypadku ponosi odpowiedzialność względem pracodawcy, i to pracodawcy mogłoby przysługiwać roszczenie (tu: z Kodeksu pracy), nie zaś klientowi. To samo dotyczy sytuacji, gdyby pracownik jednocześnie był wspólnikiem spółki – zgodnie z art. 151 § 4 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy (co do zasady) nie odpowiadają za zobowiązania spółki. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus dziesięć =

»Podobne materiały

Zatrzymanie towaru przez kontrahenta za niezapłacone usługi

Spółka X korzysta z usługi magazynowania i przechowywania oraz transportu towarów będących jej własnością. Czy firma świadcząca wymienione usługi może dokonać ich blokady w związku z niezapłaconymi fakturami za transport i magazynowanie, do których w większości spółka X wnosi zastrzeżenia, do czego

 

Przekazywanie faktur za produkty dostawcy

Prowadzę firmę szkoleniową prowadzimy szkolenia przez internet. Poza szkoleniami wykonujemy za dodatkową opłatą dla kursantów dokumenty. Czy możemy kwoty wpływające na konto za dokumenty przekazywać w całości do zakładu introligatorskiego? Po prostu cała kwota za produkty jest przekazywana dostawcy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »