Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochody z programów partnerskich a działalność gospodarcza

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 20.11.2019

Mam następujący problem: prowadzę kilka blogów hobbystycznie, z uwagi na duży ruch zdecydowałem się skorzystać z programów partnerskich, dzięki którym zarabiam miesięcznie kilka tysięcy zł. Obecnie rozliczam się z urzędem skarbowym na zasadach ryczałtu 8,5%. Czy w związku z tymi dochodami konieczne jest założenie działalności gospodarczej? Dodam, że pracuję na etacie. Proszę o informacje jak rozliczyć te dochody z programów partnerskich, aby urząd skarbowy nie miał co do tego żadnych uwag.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochody z programów partnerskich a działalność gospodarcza

Fot. Fotolia

Definicja działalności gospodarczej

Sposób opodatkowania nie przesądza o tym, czy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czy też nie. W tym bowiem zakresie sięgnąć należy do art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646), zwanej dalej także „u.p.p.”, który definiuje działalność gospodarczą. Stanowi on jak niżej:

 

„Art. 3. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Uczestnictwo w programach partnerskich jako działalność zarobkowa

W Pana przypadku nie budzi większej wątpliwości, że działalność ta jest zarobkowa oraz prowadzona we własnym imieniu. Oprócz jednak powyższych okoliczności warunkiem zakwalifikowania danej działalności jako działalności gospodarczej jest prowadzenie jej w sposób ciągły oraz zorganizowany.

 

Brak któregokolwiek z wymienionych w art. 3 u.p.p. warunków oznacza, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej (tak na gruncie art. 2 poprzednio obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z 28.4.2009 r., sygn. akt III SA/Po 374/08).

Ciągłość działalności gospodarczej

Jednakże zarówno przesłanka ciągłości, jak i zorganizowania budzi wiele praktycznych wątpliwości. „Cechę ciągłości działalności gospodarczej wiąże się zazwyczaj ze stałością, powtarzalnością i regularnością jej wykonywania, i jednocześnie przeciwstawia się ją działalności jednorazowej, okazjonalnej i sporadycznej” (tak: M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019, komentarz do art. 3).

 

„Przesłanka ciągłości wykonywania działalności oznacza, że wykonywanie działalności nie może mieć charakteru incydentalnego, od przypadku do przypadku, ani tym bardziej jednorazowego. Cel zadaniowy, związany z prowadzeniem przedsiębiorstwa i jego utrzymaniem, wytyczony przez osobę podejmującą działalność, musi więc zakładać nastawienie na trwanie działalności w dłuższym przedziale czasowym” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt III AUa 270/17).

 

Nie oznacza to jednak, że nie może być żadnych przerw w takiej działalności. Tak też przyjął Sąd Najwyższy na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy, gdzie była analogiczna definicja działalności gospodarczej.

 

Sąd ten wskazał, że „definicja legalna działalności gospodarczej, zamieszczona w przepisie art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że działalność ta ma być z założenia działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i nastawioną na nieokreślony z góry okres czasu, zatem bez znaczenia dla charakteru takiej działalności są ewentualne przerwy w faktycznym wykonywaniu tej działalności, już po jej uruchomieniu. Wspomniane przerwy mogłyby jedynie uzasadniać zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia składek, oczywiście o ile zostałyby należycie usprawiedliwione i udokumentowane” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 stycznia 2008 r., sygn. akt I UK 208/07).

 

Z kolei w aspekcie przesłanki zorganizowania w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że „prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany oznacza, iż została ustanowiona struktura organizacyjna działalności, która powinna być rozumiana raczej jako stały sposób jej prowadzenia, niż jako struktura »rzeczowa«” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 10.6. 2008 r., sygn. akt I SA/Gl 886/07) i łączy się je z przygotowaniem oraz zakładaniem działalności gospodarczej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 7.5.2008 r., sygn. akt I SA/Op 18/08)”.

Zorganizowany charakter działalności

„W konsekwencji do stwierdzenia, że działalność ma charakter zorganizowany, wystarczy dysponowanie przez podmiot środkami, które pozwalają na faktyczne podejmowanie działań służących realizacji założonego przez ten podmiot celu zarobkowego. Ogół tych środków należy utożsamiać z pojęciem przedsiębiorstwa, definiowanego zgodnie z art. 55[1] KC jako zespół składników niematerialnych i materialnych zorganizowany w sposób, który umożliwia wykonywanie działalności gospodarczej (pozwala na realizację jej celu gospodarczego)” (tak: M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019, komentarz do art. 3).

 

Podsumowując, jeżeli prowadzi Pan kilka blogów, dokonuje Pan regularnie wpisów, poszukuje Pan reklamodawców, ogłasza się Pan, reklamuje czy w inny sposób się Pan promuje, zamieszcza Pan artykuły sponsorowane etc., to to wszystko może przemawiać za przyjęciem, że prowadzi Pan jednak działalność gospodarczą, co wymagałoby zarejestrowania.

 

Poza tym sam fakt, że prowadzi Pan kilka blogów, może wskazywać na zorganizowanie tej działalności oraz prowadzenie jej w celu zarobkowym. Podobnie jest z odpłatnym wyświetlaniem na Pana blogu produktów z porównywarek. Trudno bowiem w takiej sytuacji mówić o działalności czysto hobbistycznej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus cztery =

»Podobne materiały

Śmierć przedsiębiorcy i dalsza działalność firmy

Czy po śmierci przedsiębiorcy możliwa jest dalsza działalność firmy? Właścicielka zakładu jest bardzo chora i wkrótce umrze. Firmę chciałby przejąć jej mąż. Co powinien zrobić? Firma zajmuje się produkcją wędlin, zatrudnia pracowników; sprzedaż jest prowadzona za pomocą kasy fiskalnej; pomieszc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »