.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochód ze sprzedaży nieruchomości

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 28.06.2013

Od 5 lat mieszkam na stałe w Anglii, ale cały czas jestem zameldowany w Polsce. W 2008 r. zmarła moja mama i zostawiła nam ziemię w spadku. Ja, tata i mój brat sprzedaliśmy tę ziemię w zeszłym roku. Uzyskane pieniądze (30 tys. zł) przeznaczyłem na zakup mieszkania w Anglii. Czy powinienem zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości? Czy przysługuje mi jakaś ulga? Od czasu wyjazdu za granicę nie rozliczam się z polskim US.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W niniejszym przypadku nabycie nieruchomości nastąpiło z chwilą śmierci spadkodawcy (tj. w 2008 r.), natomiast sprzedaż miała miejsce w 2012 r. Tym samym, zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem wskazanego terminu.

 

Wymaga jednakże podkreślenia, iż najprawdopodobniej spadek po mamie wynosił jedynie 1/2 nieruchomości. Wynika to z faktu, iż w ramach wspólności małżeńskiej majątek jest własnością zarówno męża, jak i żony. Tym samym, prawdopodobnie tylko połowa kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu (pozostała część była własnością taty od ponad 5 lat).

 

W stosunku do części opodatkowanej należy rozważyć możliwość skorzystania z ewentualnego zwolnienia z opodatkowania. W celu ustalenia właściwych zasad rozliczenia sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie ma data nabycia nieruchomości. W 2008 r. obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Dla nieruchomości nabytej w tym okresie nie ma żadnego znaczenia fakt wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (brak możliwości zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej).

 

Zgodnie z właściwymi regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ze sprzedaży nieruchomości wolny jest od podatku, jeżeli podatnik był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia nieruchomości. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia (w terminie złożenia zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następnego).

 

W niniejszym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą gruntu. Nie jest zatem możliwe zastosowanie wskazanej ulgi.

 

Podstawą dla obliczenia podatku od sprzedaży nieruchomości jest dochód stanowiący różnicę między przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Stawka podatku wynosi 19%. Kosztami uzyskania przychodu są udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o nakłady (odpowiednio udokumentowane), które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

 

Podatek od sprzedaży nieruchomości (nabytej w 2008 r.) zasadniczo powinien być rozliczony na formularzu PIT-36 (poz. 189 i 190). Podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania, tj. do 30 kwietnia następnego roku (w niniejszym przypadku do 30 kwietnia 2013 r.).

 

 

*Stan prawny z dnia 23.04.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »