.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochód pensjonariusza domu pomocy społecznej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 03.10.2015

Ciocia przebywa w domu pomocy społecznej; ostatnio sprzedała z moją pomocą garaż. Niestety obie nie byłyśmy świadome konsekwencji, czyli tego, że będzie musiała w większym stopniu niż dotychczas partycypowaniu w kosztach pobytu w domu opieki, bo uzyskała dochód z tej sprzedaży. Tymczasem chciałyśmy ten dochód przeznaczyć na remont łazienki w jej mieszkaniu. Chodziło o dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej; wierzymy, że stan cioci się poprawi i będzie mogła wrócić do domu. Czy dostarczenie faktur z takiego remontu uratuje te pieniądze? Czy jest jakiś sposób, aby ciocia zachowała te pieniądze? W jaki sposób MOPS dowiaduje się o dochodach pensjonariusza? Wyliczyłam, że w ciągu roku prawie cała kwota jej przepadnie na rzecz MOPS-u.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady przyjęcia osób do DPS-uów (domów opieki społecznej) określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. tekst jednolity z 2013 r. poz. 182), a także Rozporządzenia MPiPS w sprawie domów opieki społecznej z 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

 

Kwestie odpłatności za pobyt w DPS-ie reguluje wymieniona ustawa o pomocy społecznej, która w art. 61 ust. 1 stanowi, że:

 

„1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.”

 

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa ust. 2 przywołanego wyżej przepisu określając m.in., że: „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; (…)”.

 

Zgodnie zatem z obowiązującymi przepisami pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny zgodnie z zasadami zawartymi w art. 60 i 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Opłata wynosi 70% dochodu osoby umieszczonej w domu, nie więcej niż pełny koszt utrzymania. Osoba opłacająca swój pobyt w domu pokrywa należność w kasie domu lub wpłaca na konto domu pomocy społecznej. Jeśli wyrazi zgodę, potrącenia opłaty może dokonać organ emerytalno-rentowy bezpośrednio ze świadczenia.

 

Ustalenie wysokości ponoszonej przez konkretnego mieszkańca gminy skierowanego do domu pomocy społecznej opłaty leży w gestii kierownika OPS i ustala ją w ramach swobodnego uznania w granicach między w zakresie od 0 do 70% posiadanego dochodu – przykładowo dla osoby posiadającej dochód w wysokości 1000 zł z tytułu otrzymywanej emerytury, kierownik OPS może ustalić opłatę w granicach między 0 zł a 700 zł (1000 zł x 70%). Należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy nakładają na mieszkańca obowiązek ponoszenia odpłatności do wysokości 70% posiadanego dochodu, (zdefiniowane w art. 8 ustawy o pomocy społecznej) i nie przewidują konieczności ponoszenia opłat z tytułu posiadanego majątku (np. pensjonariusz DPS nie ma obowiązku sprzedaży swojego mieszkania i pokrywania z tego tytułu odpłatności w DPS albo posiadając oszczędności w kwocie 100 000 zł nie ma obowiązku wydania tych pieniędzy i ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS w 100% do czasu ich wydania, ponieważ to nie jest jego dochód, a o takowym traktuje ustawa).

 

Jeżeli jednak podopieczny DPS sprzeda mieszkanie (czy jak w tym przypadku garaż), to zwiększa się jego dochód, który winien być liczony na 12 miesięcy, bo przez taki okres DPS może pobierać z niego opłatę. Po roku ponownie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, co do możliwości płatniczych pensjonariusza DPS-u.

 

Trzeba pamiętać, że dla pensjonariusza DPS ustala się opłatę odpowiadającą średniemu kosztowi utrzymania, następnie określa się kwotę, którą jest on w stanie ponieść – maksymalnie 70% jego dochodu (a nie wartości mieszkania, garażu czy oszczędności na rachunku). Innymi słowy, jeżeli pensjonariusz sprzedał garaż, to dochód z tej sprzedaży dolicza się do pozostałych przychodów (renta, emerytura) dzieli się na 12 miesięcy, i z tej kwoty do 70% liczy się na koszty pokrycia pobytu w DPS-ie. Z wysokim zatem prawdopodobieństwem, zgodnie z zapisami ustawy, pensjonariusz wpłaca do 100% kosztów pobytu przez 12 miesięcy. Pozostałą kwotę posiada do swojej dyspozycji. Po roku znowu następuje ocena dochodów.

 

Niestety z przykrością muszę zauważyć, że obowiązek płacenia za DPS obciążający pensjonariusza wyprzedza możliwość zadysponowania pieniędzmi na remont łazienki dostosowujący ją pod potrzeby pensjonariusza w przypadku jego powrotu do domu. O ile jednak po poniesieniu kosztów pobytu w DPS za 12 miesięcy, pozostałą kwotę pensjonariusz zadysponuje na powyższy cel, to nie będzie ona liczona w kolejnym roku jako dochód do obliczenia kosztów pobytu w DPS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton