.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.07.2013

Jestem marynarzem pracującym na statku bandery cypryjskiej. Interesuje mnie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Jaką kwotę miesięcznego dochodu mam zadeklarować? Mój dochód jest zróżnicowany w poszczególnych miesiącach.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) w przypadku osoby, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie posiada tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązkowo, istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem na zasadzie dobrowolności.

 

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym następuje w takiej sytuacji na wniosek ww. osoby, z dniem określonym w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia i pod warunkiem wniesienia opłaty na rachunek wspomnianego funduszu.

 

Osoba ta przestaje podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

 

Wysokość miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% zadeklarowanej kwoty miesięcznego dochodu. Wysokość dochodu nie może być jednak niższa od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Wysokość tego wynagrodzenia jest ogłaszana przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Nie ma obowiązku wskazywania swojego stałego dochodu. Kwota deklaracji ma zapewnić wpływ stałej składki do NFZ.

 

Wysokość wnoszonych składek nie ma wpływu na Pana uprawnienia w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Proszę zadeklarować najniższą możliwą składkę, od najniższego wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl