.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dobro dziecka a ustalenie jego biologicznego ojca

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 05.08.2011

Na 100% jestem biologicznym ojcem dziecka, które wychowuje się w normalnej rodzinie (ma matkę i ojca – męża swojej matki). Ono ma 4 lata, a jego rodzice są 6 lat po ślubie. Czy w tej sytuacji mogę zostać uznany za ojca dziecka, co powinienem zrobić, by do tego doszło?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie chciałbym zauważyć, iż jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, wówczas zgodnie z art. 62 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. – w skrócie K.r.io.) domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Wspomniane domniemanie stosownie do art. 62 § 3 K.r.io. może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Przez obalenie domniemania należy rozumieć wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

 

Mając powyższe na uwadze, należy wyjaśnić, iż ustalenie ojcostwa nie może nastąpić w sytuacji, gdy dziecko zgodnie z prawem ma ojca. W chwili obecnej ojcem dziecka jest mąż matki dziecka, a zatem konieczne jest zaprzeczenie ojcostwa mężczyzny, który jest uznany za ojca dziecka.

 

Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany w pytaniu, pragnę wyjaśnić, że na tę chwilę ani matka dziecka, ani Pan jako ojciec biologiczny nie macie uprawnienia do złożenia w sądzie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.

 

Ustawodawca nie przewidział dla ojca biologicznego prawa do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa innego mężczyzny, natomiast ograniczenie, o którym wspomniałem powyżej, dotyczące matki dziecka, wynika z art. 69 § 1 K.r.io., zgodnie z którym „matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka”. Dziecko ma teraz 4 lata, a więc upłynął termin do złożenia przedmiotowego powództwa przez matkę dziecka.

 

Powyższe uregulowania prawne nie zamykają jednak Panu drogi do zaprzeczenia ojcostwa męża matki dziecka, bowiem zgodnie z art. 86 K.r.io. „powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego”, a zatem Pan jako ojciec biologiczny może wystąpić z wnioskiem o to, aby prokurator wystąpił z pozwem do sądu o zaprzeczenie ojcostwa męża matki.

 

Pojęcie „dobro dziecka” w polskim prawie nie ma definicji ustawowej, niemniej jednak przez to pojęcie rozumie się zapewnienie dziecku należytych warunków do życia, zapewnienie przez rodziców odpowiedniej troski w wychowywaniu i właściwego rozwoju dziecka. Dobro dziecka oceniane jest przez pryzmat przyjętych reguł postępowania odpowiednich do wieku dziecka, stopnia rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka.

 

Art. 86 K.ri.o. należy rozumieć w ten sposób, iż prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w przypadku, gdy jego zdaniem wymaga tego dobro dziecka, a zatem prokurator musi być przekonany, iż dla dziecka spowoduje to poprawę jego sytuacji, zapewnienie lepszych warunków do życia, większej troski i staranności w wychowaniu dziecka.

 

„Ochrona interesu społecznego” to w skrócie ochrona dobra wspólnego, ochrona ogółu. Dobrem wspólnym jest m.in. zapewnienie przez Państwo należytych warunków do życia i rozwoju dzieci.

 

W przypadku obalenia w toku postępowania sądowego domniemania, że dziecko pochodzi od męża matki, będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której ojcostwo dziecka jest nieustalone.

 

Wówczas znajdzie zastosowanie art. 72 § 1 K.r.io., zgodnie z którym „jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu”.

 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, iż stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.) oświadczenie o uznaniu dziecka może Pan złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl