Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Do kiedy trzeba płacić alimenty?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 07.05.2013

Płacę alimenty na niepełnoletniego syna, pełnoletnią córkę, która studiuje zaocznie, oraz byłą żonę (sąd orzekł moją wyłączną winę). Do kiedy trzeba płacić alimenty na byłą żonę i dorosłe dziecko? Córka ma możliwość podjęcia pracy, ponieważ studiuje zaocznie, ponadto nie utrzymuje ze mną kontaktu, a żona nie pracuje, bo twierdzi, że się do tego nie nadaje (czasami pracuje tylko dorywczo). Płacenie alimentów powoduje, że trudno mi utrzymać moją nową rodzinę (ponownie się ożeniłem).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Pana wątpliwości dotyczące tego, do kiedy trzeba płacić alimenty na byłą żonę, dziecko niepełnoletnie oraz dziecko pełnoletnie.

 

Ustania obowiązku alimentacyjnego względem dziecka nie determinuje ani uzyskanie pełnoletności, ani przerwanie nauki. Obowiązek alimentacyjny rodziców kończy się dopiero w chwili, gdy dziecko uzyska zdolność samodzielnego utrzymania. Przyjmuje się, że graniczną datą trwania obowiązku jest osiągnięcie 25 roku życia i ukończenie kształcenia, jednakże w różnych sytuacjach obowiązek ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Do wyjątkowo rzadkich przypadków należy jednak zwolnienie rodzica z obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego, tj. przed ukończeniem 18 lat przez dziecko.

 

Jeśli chodzi o kwestię, do kiedy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko, to w opisanej przez Pana sytuacji, tj. gdy córka studiuje zaocznie (a tym samym ma szanse na podjęcie zatrudnienia, chociażby w ograniczonym zakresie), a Pan nie posiada dowodu, że rzeczywiście tę edukację kontynuuje, może Pan na drodze sądowej wnosić o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub o obniżenie jego wysokości.

 

W pozwie musi Pan wykazać, że córka faktycznie nie uczy się lub też nie czyni właściwych postępów w nauce oraz to, iż pomimo możliwości podjęcia zatrudnienia nie wykazuje żadnych starań chociażby o pracę dorywczą, by poprawić swoją sytuację finansową. Jeżeli córka nie utrzymuje z Panem stałych kontaktów, nie interesuje się Panem, jak również nie informuje Pana o swoim życiu oraz o postępach w nauce, to może Pan również te okoliczności powołać w uzasadnieniu pozwu.

 

Podnieść musi Pan także, że córka bez pańskiej zgody wybrała naukę w szkole zaocznej, mimo iż miała warunki do dziennej nauki, która pozwoliłaby jej nie tylko na ukończenie studiów, lecz także na podjęcie zatrudnienia i utrzymywanie się samodzielnie z uzyskiwanych dochodów w zwykłym trybie.

 

Wskazać także należy, że obecnie nie posiada Pan żadnych dowodów potwierdzających, by córka faktycznie kontynuowała naukę (jak np. legitymacja, zaświadczenie ze szkoły, adres i nazwa szkoły, możliwość sprawdzenia, czy córka uczestniczy w zajęciach).

 

W orzecznictwie sądów przyjęte jest, że gdy uczący się nie czyni należytych postępów w nauce, nie zdaje egzaminów i ze swej winy powtarza lata nauki w szkole oraz nie kończy jej w okresie przewidzianym w programie, a ze względu na wiek i ogólne przygotowanie do pracy może ją podjąć, rodzice nie są obowiązani do alimentowania pełnoletniego dziecka.

 

Powinien Pan także wykazać swoją sytuację finansową i rodzinną oraz wyjaśnić, że płacenie alimentów na córkę, która nie utrzymuje z Panem kontaktów oraz nie wypełnia w sposób prawidłowy ciążących na niej obowiązków, odbija się na stopie życiowej Pańskiej rodziny.

 

Pozew w sprawie należy skierować do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionej, czyli córki.

 

Co do alimentów na byłą żonę obowiązek ten uregulowany został w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

 

„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

 

Niestety, ponieważ został Pan uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego, Pański obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony nie będzie podlegał ograniczeniom czasowym. Zasadę te potwierdził Sąd Najwyższy, uznając, że czasowe ograniczenie obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami nie wchodzi w rachubę, gdy zobowiązany do alimentacji jest małżonek ponoszący winę rozkładu, i to niezależnie od tego, czy zobowiązany jest w stosunku do małżonka, który także ponosi winę rozkładu, czy w stosunku do małżonka, który winy rozkładu nie ponosi (uzasadnienie tezy IV wytycznych alimentacyjnych z 1987 r.). Jedynym odstępstwem od nieograniczonego okresu płacenia alimentów na rzecz byłej małżonki jest wstąpienie przez nią w nowy związek małżeński. Pański obowiązek alimentacji na jej rzecz wygaśnie, z zastrzeżeniem że musi to być ślub cywilny lub konkordatowy.

 

Sąd będzie wymagał od żony wykazania, na czym polega jej zła sytuacja finansowa i jakie kroki podjęła, by ją zmienić. Po pierwsze, żona będzie musiała udowodnić, jakie dochody osiąga (zaświadczenie od pracodawcy, z urzędu pracy, PIT-y). Po drugie, musi przedstawić koszty utrzymania, łącznie z rachunkami i fakturami oraz kosztami leczenia czy rehabilitacji. Po trzecie, musi wskazać, jaki posiada majątek i dlaczego nie może z niego korzystać, by polepszyć swą sytuację finansową oraz z jakich powodów nie podejmuje np. stałego zatrudnienia. Pan również będzie pytany o sytuację finansową i rodzinną i te fakty będą uwzględniane przy ustalaniu alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - dwa =

»Podobne materiały

Pozew o zniesienie alimentów na byłą żonę

W czerwcu 2006 roku, w okresie nieformalnej separacji z żoną na jej sądowy wniosek zgodziłem się płacić jej alimenty w wysokości tysiąca złotych, które następnie sąd na moje żądanie zmniejszył do 600 zł. Na wniosek żony alimentami komornik obciążył moje zarobki i do tej pory są w ten sposób ściągane

 

Studia zaoczne a alimenty

Czy muszę płacić alimenty, jeśli córka studiuje zaocznie i jednocześnie pracuje?

 

Alimenty na dorosłą córkę

Jestem matką dorosłej córki (42 lata). Zamierza ona wyjść za mąż za osobę niepełnosprawną (udokumentowana choroba psychiczna). Od dłuższego czasu poszukuje pracy i korzysta z pomocy finansowej ode mnie. Obawiam się, że przyszłemu mężowi zależy na ślubie i szybkim rozwodzie, aby nabyć prawa do nieruc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »