Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dłużnik uchyla się od spłaty długu, co robić?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 01.04.2015

10 lat temu klient wykonał w mojej firmie usługę na ok. 4000 zł, na co posiadamy fakturę – do dziś nie zapłacił. Co więcej, podstępnie uchyla się od spłaty długu, a organy państwa są bezradne. W 2007 r. sąd gospodarczy nakazał zapłatę, jednak dłużnik posiadał liczne zobowiązania wobec ZUS i US. Jak mogę wyegzekwować swoje pieniądze, skoro dłużnik nie odbiera pism i wezwań do zapłaty? Sprawa była skierowana do prokuratury, lecz ta stwierdziła, że sprawę należy kierować na drogę postępowania cywilnoprawnego. Policja posiada adres, pod którym zamieszkuje ów dłużnik, ja niestety takiej wiedzy nie posiadam. Pół roku temu na przesłuchaniu zobowiązał się on oddać dług po 1000 zł, jednak słowa nie dotrzymał. Prokuratura i w takim postępowaniu dłużnika nie doszukała się oszustwa. Dłużnik posiada firmę, jednak nie pod adresem z pieczątki, żona twierdzi, że nie utrzymuje z nim kontaktów. Czy mogę skierować skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich? Albo czy z urzędu skarbowego uzyskam informację o dochodach firmy mojego dłużnika? Co jeszcze mogę zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji, ponieważ posiada Pan prawomocny wyrok sądu przeciwko dłużnikowi, powinien Pan wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. We wniosku tym może Pan zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Im więcej danych przedstawi Pan komornikowi na temat dłużnika, tym większe są szanse, iż ten nie tylko znajdzie dłużnika, ale i wyegzekwuje należne Panu pieniądze.

 

Ponieważ ma pan problem z ustaleniem aktualnego adresu dłużnika, proponuję następujące kroki.

 

Po pierwsze udać się do prokuratury i poprosić o wgląd w akta umorzonej sprawy. W aktach tych znajdują się protokoły przesłuchania dłużnika, w którym znajdują się informacje o jego adresie zamieszkania, często także o miejscu zatrudnienia, a także numer i seria dowodu osobistego oraz PESEL, które znacząco ułatwiają poszukiwania „zaginionych” dłużników.

 

Po drugie. Może Pan zwrócić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika, z wnioskiem o udzielenia informacji o aktualnym adresie zamieszkania dłużnika (zarówno zameldowaniu stałym, jak i czasowym), jak i jego adresach wcześniejszego zamieszkania. Wniosek taki podlega opłacie skarbowej w wysokości 31 złotych. Jeżeli okaże się, iż dłużnik nie ma zameldowania na terenie tej gminy, może pan złożyć wniosek do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA – ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa (dawne Centralne Biuro Adresowe), z takim samym wnioskiem. Wniosek swój warto uzasadnić – wskazując w rubryce interes prawny – prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Jako podstawę prawną należy powołać art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Wzór wniosku i szczegóły co do możliwych danych do uzyskania znajdzie Pan na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Po trzecie, pisze Pan, że dłużnik prowadzi własną działalność gospodarczą. W takiej sytuacji powinien Pan skorzystać z bazy danych zawartej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDIG) oraz Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Kolejną możliwość znalezienia dłużnika, gdy nie znamy jego adresu, jest złożenie wniosku do zbioru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności) prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na adres Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Wydział Udostępniania Danych ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa. W rejestrze znajdują się dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. W przypadku wystąpienia z wnioskiem do tego rejestru nie wystarczy tylko wskazanie, iż dane konieczne są do prowadzenia postępowania sądowego lub komorniczego, ale załączenie dokumentów potwierdzających te twierdzenia np. wezwanie sądowe lub komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych etc.). We wniosku wskazać należy imię i nazwisko dłużnika, oraz znane sobie inne dane jak: imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, serię i numeru dowodu osobistego. Wniosek podlega opłacie w wysokości 31 zł.

 

Dodatkowo, jeżeli istniej prawdopodobieństwo, iż dłużnik posiada jakiekolwiek pojazdy mechaniczne, to warto wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji w tym zakresie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której to znajdują się informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Ostatnią możliwością na odzyskanie pieniędzy, jest sprzedanie długu firmie windykującej. W ten sposób odzyska Pan około 70-80% dług i pozbędzie się problemu.

 

Co do skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, to niestety nic ona Panu nie przyniesie, bowiem rzecznik nie zajmuje się tego rodzaju sprawami.

 

Co do informacji od urzędu skarbowego, to urząd nie udostępnia informacji o kontach, adresach, czy danych osobowych dłużników, wierzycielom. Informacje te stanowią bowiem tzw. dane osobowe, wrażliwe i urząd może je udostępnić jedynie na wniosek ograniczonej liczby podmiotów, takich jak: prokuratura, sąd, policja, organy samorządowe, ZUS lub komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne (art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych).

 

Mam nadzieję, iż wskazówki te pozwolą Panu zgromadzić wystarczającą liczbę danych, które umożliwią wszczęcie skutecznej egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + III =

»Podobne materiały

Problemy finansowe i niespłacanie kredytu gotówkowego

Mój ojciec zaciągnął kredyt gotówkowy w jednym z banków. Początkowo spłacał regularnie swoje zadłużenie. Po pewnym czasie – ze względu na problemy finansowe – przestał spłacać ów kredyt. Skierowano sprawę do firmy windykacyjnej. Niestety tata nadal nie miał pieniędzy na kolejne raty. Pew

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »