Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi męża związane z prowadzoną firmą a odpowiedzialność żony

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 06.05.2010

Wyszłam za mąż 12 lat temu. Na początku mieliśmy mieszkanie, ale sprzedaliśmy je trzy lata temu, a otrzymane pieniądze mąż zainwestował w firmę. Mówił mi, że jego działalność się rozwija i przynosi zyski. Okazało się jednak, że to kłamstwo – tydzień temu oznajmił, że firma zbankrutowała, a on musi sprzedać wszystkie maszyny itp. Znalazłam też różne wezwania do zapłaty od wierzycieli męża (zaległe rachunki, opłaty itp.). Czy ja także ponoszę odpowiedzialność za długi męża? Może warto ustanowić rozdzielność majątkową? Dodam, że nic nie wiedziałam o poczynaniach męża ani nie wyrażałam na nie zgody, długi męża powstały więc bez mojego udziału.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uwzględniając podaną przez Panią informację, że długi męża powstały nie dawniej niż 2-3 lata temu, przechodzę do odpowiedzi.

 

Zrozumienie kwestii odpowiedzialności w czasie trwania wspólności ustawowej za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków wymaga rozróżniania majątku osobistego każdego z małżonków i majątku wspólnego.

 

Tylko w razie zaciągnięcia zobowiązania przez oboje małżonków (lub zaciągnięcia zobowiązania dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny), odpowiadają oni na zasadach ogólnych prawa cywilnego, z reguły całymi swymi majątkami, a więc zarówno majątkami osobistymi, jak i majątkiem wspólnym.

 

Równocześnie, zgodnie z art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”.

 

Majątek wspólny obejmuje co do zasady wszystko to, co nabyła Pani wraz z mężem w czasie trwania małżeństwa. Majątek osobisty każdego z małżonków to majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa lub w czasie trwania małżeństwa w drodze spadku czy darowizny.

 

Pojęcie „zaciąganie zobowiązań” obejmuje również sytuacje, o których Pani pisze, np. zakup towaru z równoczesnym nieregulowaniem płatności z tego tytułu, opłaty itd.

 

Za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków bez zgody drugiego odpowiada zatem tylko małżonek, który zobowiązanie zaciągnął swoim majątkiem osobistym, a także wchodzącymi w skład majątku wspólnego małżonków pobranym przez dłużnika wynagrodzeniem za pracę lub dochodami uzyskanymi przez niego z innej działalności zarobkowej oraz korzyściami uzyskanymi z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, a skoro długi powstały w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa należącego do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa.

 

Omówiona regulacja godzi interes wierzycieli i dobro rodziny dłużnika. Z punktu widzenia wierzycieli pozostawia ich zapobiegliwości możliwość zaspokojenia z majątku wspólnego, uzależniając ją od uzyskania zgody małżonka swojego kontrahenta na zaciągnięcie przez niego zobowiązania.

 

Dopóki zatem nie wyrażała Pani wyraźnej zgody na zaciąganie przez męża zobowiązań finansowych, a wierzyciele męża nie dysponują na tę okoliczność dokumentami pisemnymi, ci ostatni nie mają podstawy prawnej, aby kierować roszczenia nie tylko do Pani, ale także do majątku wspólnego Pani i męża, z wyjątkiem jego składników, o których napisałem powyżej. Aby wierzyciele mogli w szerszym zakresie zająć majątek wspólny Pani i męża, musieliby mieć Pani zgodę na zaciąganie zobowiązań przez męża na piśmie (np. adnotację „wyrażam zgodę” i Pani podpis na fakturze zakupu towaru) lub osobny dokument pisemny.

 

Owszem, na tle art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda małżonka, bez względu na charakter zobowiązania i rodzaj przedmiotu tego zobowiązania, może być wyrażona w dowolnej formie. Może także wynikać z zachowania się małżonka, które ujawnia wyrażenie przez niego zgody w sposób dostateczny (art. 60 Kodeksu cywilnego), ale równocześnie z technicznego punktu widzenia „dowolne zachowanie się małżonka” nie jest wystarczające. Wszak, zgodnie z art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego – tytuł egzekucyjny (np. wyrok) wydany przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim jest podstawą prowadzenia egzekucji z całego majątku wspólnego małżonków po nadaniu mu klauzuli wykonalności także przeciwko drugiemu małżonkowi, z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową; celem uzyskania takiej klauzuli wierzyciel powinien wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym (a więc pismem), że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

 

Bez wyżej omówionej zgody małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków odpowiada tylko małżonek, który zobowiązanie zaciągnął, swoim majątkiem osobistym, a także wchodzącymi w skład majątku wspólnego małżonków pobranym przez dłużnika wynagrodzeniem za pracę lub dochodami uzyskanymi przez niego z innej działalności zarobkowej oraz korzyściami uzyskanymi z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, a skoro długi powstały w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa należącego do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa.

 

Inne niż wymienione w art. 37 czynności i mimo braku zgody małżonka pozostają ważne, ale sankcją braku takiej zgody jest ograniczenie wierzyciela w dopuszczalnej egzekucji do majątku osobistego dłużnika oraz tylko niektórych składników majątku wspólnego.

 

W razie ewentualnych bezprawnych działań, zwłaszcza komornika w przyszłości, gdy zapadłyby już wyroki sądowe przeciwko Pani mężowi, zmierzające do zajęcia składników majątku Pani lub majątku wspólnego za długi męża, powinna Pani skorzystać z instytucji skargi na czynności komornika, względnie powództwa przeciwegzekucyjnego, stosownie do okoliczności sprawy.

 

Istnieje prawna możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, lecz może to uczynić tylko sąd i tylko w „wyjątkowych przypadkach”, np. gdy małżonkowie przez dłuższy czas żyli w rozłączeniu – mam wątpliwości, czy opisana przez Panią sytuacja usprawiedliwia ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną. Oczywiście proszę rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej przed notariuszem lub sądownie na przyszłość, choćby dla własnego spokoju, bo tak jak pisałem wcześniej, zasadniczo nie odpowiada Pani za długi męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus jeden =

»Podobne materiały

Rozwód a firma

Od kilkudziesięciu lat pracuję z mężem w zarejestrowanej na niego firmie – jednoosobowej działalności gospodarczej. Jestem jedną z jego dwóch asystentek w biurze, ale nie jestem oficjalnie zatrudniona. Obecnie mąż zdecydował o rozstaniu ze mną i spodziewam się pozwu rozwodowego. Ostatnio ogran

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »