.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Długi firmowe

Autor: Barbara Wallas • Opublikowane: 14.02.2013

W latach 90. i później miałem działalność. Narobiłem jednak długów firmowych. W 2001 r. otrzymałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W 2004 r. komornik umorzył postępowanie. Czy moje wierzytelności uległy przedawnieniu? A jeśli nie – co może przerwać jego bieg?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”, co daje odpowiedź na pytanie o długi firmowe.

 

Jednakże, w myśl art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Zgodnie z art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego „po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo”.

 

Odpowiadając na Pana pytanie o długi firmowe, okres przedawnienia wierzytelności stwierdzonej sądowym nakazem zapłaty wynosi 10 lat. Wobec czynności podjętych przez komornika, termin przedawnienia uległ przerwaniu. Oznacza to, iż okres do przedawnienia 10 lat biegnie na nowo od 2004 roku. Jeśli do końca roku 2014 r. wierzyciel nie złoży „nowego” wniosku o podjęcie egzekucji długów firmowych, wówczas zobowiązanie to ulegnie przedawnieniu. Każde podjęcie czynności przez wierzyciela przed sądem czy ponowny wniosek do komornika będzie powodował przerwanie biegu przedawnienia. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl