Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi alimentacyjne

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.02.2014

Mój brat ma dość duże długi alimentacyjne, przez kilka lat był bezrobotny i nie był w stanie ich spłacać. Matka dziecka otrzymuje alimenty z funduszu. Teraz brat dostał pracę i może stopniowo regulować należności. Co byłoby w jego sytuacji korzystniejsze: spłacanie najpierw długów czy zapłata bieżących alimentów?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zwanego dalej K.r.o.), Kodeksu karnego (zwanego dalej K.k.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zwanej dalej ustawą).

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. W pierwszej kolejności należy wskazać, że Pański brat powinien się udać do organu właściwego dla dłużnika, o którym mowa w ustawie, a który podjął działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Przez organ właściwy dla dłużnika, który w chwili obecnej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzi wszystkie czynności związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozumieć należy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Innymi słowy, Pański brat powinien udać się do właściwego organu gminy i próbować wynegocjować zawieszenie postępowania egzekucyjnego, które pozwoli mu nie naliczać nowych kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym (kosztów komorniczych, kosztów korespondencji, odsetek).

 

Postępowanie egzekucyjne zostało bowiem wszczęte na wniosek organu gminy, który jest dysponentem środków wypłacanych w ramach świadczenia alimentacyjnego. Każdy wierzyciel ma prawo wycofać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub wnosić o jego zawieszenie. Próba polubownego zakończenia sporu w mojej ocenie byłaby dla Pańskiego brata najlepszym rozwiązaniem, ponieważ w przypadku wyrażenia zgody przez organ nastąpiłoby zmniejszenie kosztów ubocznych w postaci kosztów komorniczych (szeroko rozumianych). Szanse na pozytywne zakończenie postępowania egzekucyjnego istnieją, jednak moim zdaniem są mniejsze niż 50%. Mimo wszystko proponuję wykonać kroki, które opisałem powyżej. Zawieszenie postępowania i zawarcie z gminą ugody w zakresie spłaty zaległości alimentacyjnych w sposób znaczny obniża koszty związane z nieterminowym opłacaniem alimentów. Powyższe gwarantuje także szybszą spłatę powstałych dotychczas zaległości alimentacyjnych z uwagi na brak kosztów ubocznych, które w żaden sposób nie przyczyniają się do zwiększenia poziomu życia uprawnionego do alimentów.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej zasadne jest opłacanie w pierwszej kolejności zaległych alimentów, a to z uwagi na fakt, że istnieje ryzyko skapitalizowania odsetek. O możliwości skapitalizowania odsetek stanowi art. 482 § 1 K.c., zgodnie z którym od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Innymi słowy, istnieje ryzyko, że organ właściwy dla dłużnika (organ samorządowy) dokona skapitalizowania odsetek i wystąpi o odsetki do sądu, a to z kolei spowoduje powstanie po stronie Pańskiego brata dodatkowych kosztów (opłaty sądowej, kosztów zastępstwa procesowego). Sytuacja taka jest bardzo rzadka, ale niekiedy można spotkać ją w praktyce.

 

Należy także zauważyć, że dopóty prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie może być mowy o przedawnieniu roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego (wyrok zasądzający alimenty z klauzulą wykonalności) stanowiącego podstawę postępowania egzekucyjnego.

 

Reasumując: w mojej ocenie w chwili obecnej w pierwszej kolejności powinien Pan zachęcić brata do podjęcia próby polubownego zakończenia sporu i rozmów z organem gminy. Zasadne jest opłacanie starszych alimentów, ponieważ w ich przypadku odsetki i dług alimentacyjny będą się pomniejszały.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus II =

05.08.2017

Dlaczego NIKT nie napisze wprost,że zwykły człowiek z tego typu problemów nie wyjdzie NIGDY ???!!!

75-latek.

»Podobne materiały

Ile komornik może potrącić z pensji?

Pracuję na pełen etat, a komornik egzekwuje pieniądze z mojej pensji na poczet kredytu. Ile w tym wypadku można potrącić z pensji? Jaka kwota musi zostać mi zapewniona na życie?

 

Część mieszkania należąca do męża w zamian za długi alimentacyjne

Mąż jest mi winien alimenty na dzieci w wysokości ok. 30 000 zł + odsetki. Chciałabym wyegzekwować te pieniądze, choć wydaje się to niemożliwe. Mamy mieszkanie, chciałabym po podziale majątku uzyskać część męża w zamian za długi alimentacyjne. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

 

Zadłużenie wobec funduszu alimentacyjnego

Brat mojego męża od kilkunastu lat nie płacił alimentów na swoich dwóch synów (razem 800 zł miesięcznie). Jego była żona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jakiś czas temu szwagier wyjechał za granicę. Ostatnio MOPS dotarł do jego rodziców i grozi, że skoro ich syna nie ma w Polsce, ś

 

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Kilka lat temu mój narzeczony był w „luźnym związku”. Z tego związku narodziło się dziecko. Rodzice dogadali się w sprawie alimentów bez ingerencji sądu. Początkowo mój narzeczony płacił ustalone kwoty bezpośrednio do rąk matki dziecka (nie ma dowodów wpłaty). Od jakiegoś czasu robi prze

 

Opłacanie alimentów bez pośrednictwa komornika i zmiana ich wysokości

Pięć lat temu rozwiodłem się z żoną, z którą mam dwoje dzieci. Płacę na nie alimenty (ściąga je komornik – są potrącane co miesiąc z mojego wynagrodzenia). Kwota ta jest niższa niż zasądzona (możliwie najwyższa zgodnie z obowiązującymi przepisami). Rośnie więc moje zadłużenie alimentacyjne ora

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »