.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Solidarna odpowiedzialność za długi po rozwodzie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 26.06.2008

Jestem dwa lata po rozwodzie z winy męża. Mąż zażądał podziału majątku, którego nie mieliśmy. Zostały natomiast wspólne długi za zaległy czynsz i telefon – w sumie 10 000 zł. Od czasu rozwodu wciąż mieszka ze mną nie dokładając się do rachunków. Czy mogę żądać zwrotu połowy długu i kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania do czasu eksmisji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za wspólne zobowiązania zaciągnięte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, a które obciążają ich majątek wspólny, oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność solidarną.

 

Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel może, zgodnie z przepisem art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego, dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia w całości, w części, od obojga byłych małżonków łącznie albo tylko od jednego z nich.

 

W sytuacji kiedy tylko jeden z małżonków spłacił cały dług lub jego część, za który odpowiadał wraz ze swoim byłym współmałżonkiem, przysługuje mu możliwość dochodzenia od byłego współmałżonka zwrotu odpowiedniej części tego co świadczył wierzycielowi.

 

Podstawą takiego działania jest przepis art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem – „Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych”.

 

Jeżeli więc spłaca Pani zobowiązania obciążające solidarnie Panią i byłego męża może Pani dochodzić od męża zwrotu połowy spłaconych długów obciążających majątek wspólny małżeński.

 

Należy pamiętać, że w przypadku podziału majątku wspólnego długi obciążające byłych małżonków nie podlegają podziałowi.

 

Zgodnie z art. 6881 § 1 Kodeksy cywilnego – „Za zapłatę czynszu najmu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”. Podobne uregulowanie zawiera art. 4 pkt 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który wskazuje, że za opłaty należne spółdzielni odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

 

Z powyższego wynika, że Pani były mąż ponosi odpowiedzialność solidarną, razem z Panią, za zapłatę czynszu i innych opłat związanych z mieszkaniem. Jeżeli tylko i wyłącznie Pani płaci rachunki może Pani żądać od byłego męża zwrotu części wniesionych opłat związanych z mieszkaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »