Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi żony a wspólny rachunek bankowy

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.03.2018

Mam z żoną wspólny rachunek bankowy, na który wpływa wyłącznie moje wynagrodzenie za pracę. Wczoraj komornik zajął nasze konto. Zajęcie dotyczy długów mojej żony (tytuł egzekucyjny jest wystawiony tylko na nią). Czy komornik może zająć za długi żony moje wynagrodzenie na wspólnym koncie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi żony a wspólny rachunek bankowy

Fot. Fotolia

W zakresie możliwości i dopuszczalności egzekucji komorniczej ze wspólnego rachunku małżonków należy sięgnąć do treści Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

 

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na treść art. 8912 K.p.c.:

 

„Art. 8912. [Egzekucja z rachunku wspólnego małżonków]

§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.”

 

Powyższe oznacza, że może Pan wystąpić z powództwem o zwolnienie spod egzekucji, ponieważ na rachunek wpływają środki, które nie należą do majątku osobistego Pana żony, lecz wyłącznie do Pana. Dodatkowo są to środki, które nie pochodzą z pobranego przez małżonkę wynagrodzenia za pracę. Jeżeli komornik chciałby zająć Pana środki pieniężne zgromadzone na tym rachunku musi posiadać tytuł egzekucyjny wystawiony na oboje małżonków, a więc zarówno na Pana, jak i na żonę. Jeśli tytuł egzekucyjny wystawiony jest wyłącznie na żonę, to środki pieniężne pochodzące z Pana pracy zarobkowej nie podlegają zajęciu.

 

Odnośnie natomiast samego powództwa o zwolnienie z długu odsyłam do treści art. 841 K.p.c.:

 

„Art. 841. [Powództwo interwencyjne]

§ 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.”

 

Powództwo o zwolnienie z egzekucji wytacza się przed sądem rejonowym, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Pismo to należy wnieść w terminie miesiąca od dnia, w którym strona faktycznie dowiedziała się o zajęciu przedmiotu. Uchybienie terminowi miesięcznemu jest nieprzywracane, sąd bada jego spełnienie z urzędu, w wypadku stwierdzenia, że powództwo zostało wniesione po terminie – wydaje postanowienie o jego oddaleniu.

 

Reasumując, może Pan skutecznie dochodzić wyłączenia Pana środków pieniężnych zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym spod egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus II =

»Podobne materiały

Czy faktury ulegają przedawnieniu?

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności świadczyłem kilka usług dla znajomego (który wtedy też miał firmę – obecnie nie ma). Wystawiałem mu faktury, za które jednak nie zapłacił. Później przesyłałem mu także wezwania do zapłaty – i znów nie dostałem należności. Obecnie znajomy twie

 

Wpis do KRD

Rozwiązałem umowę o współpracy z pewnym kontrahentem. Zostały mi do zapłacenia dwie należności, z którymi jednak się wstrzymuję – jedna to różnica w cenie deklarowanej w ofercie firmowej i na fakturze, druga wynika z dostarczenia niepełnowartościowego towaru. Dowiedziałem się też, że firma nal

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »