Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi rodziców mieszkających w naszym mieszkaniu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 08.09.2018

Rodzice mieszkają w moim i żony mieszkaniu już kilka lat. Jest to w pełni nasze mieszkanie. W mieszkaniu nie mieszkaliśmy nigdy, tylko ja jestem zameldowany i rodzice. My mieszkamy w innym mieście. Problem w tym, że jedno z rodziców zadłużyło się w bankach na sporą sumę i boję się, że będę musiał spłacać kredyty za nich. Rodzice są w podeszłym wieku, także nic nigdy nie wiadomo. Jeżeli chodzi o samo mieszkanie, jest czyste, bez zadłużeń, płacone regularnie. Chcę się wymeldować i zameldować u siebie, gdzie obecnie mieszkam, bo nie chcę miedz nic z wspólnego z ich kredytami. Co muszę zrobić, żeby uniknąć jakichkolwiek konsekwencji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na wstępie należy zaznaczyć, że fakt zameldowania Pana w tym mieszkaniu nie ma żadnego znaczenia dla ewentualnej Pana odpowiedzialności za długi Pana rodziców. Otóż zameldowanie, podobnie jak wymeldowanie z mieszkania, jest jedynie tzw. czynnością administracyjno-techniczną. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie potwierdzenie pobytu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Znaczy to, że dana osoba przez samo zameldowanie nie nabywa żadnych praw do lokalu – nie jest ono żadnym tytułem prawnym do zajmowania lokalu.

Zameldowanie nie jest także tożsame z miejscem zamieszkania osoby fizycznej, które oznacza miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). Tak więc sam fakt zameldowania nie uzasadnia pociągnięcia Pana do odpowiedzialności względem rodziców, a jedynie fakt pokrewieństwa i wynikające z niego dziedziczenie ustawowe.

Zadłużenie zaś wynikające z braku uiszczania opłat za Pana mieszkanie obciąża również Pana, ale wynika z Pana prawa własności do tego lokalu. Tak więc w chwili obecnej nie odpowiada Pan za zobowiązania, jakie zaciągnęli Pana rodzice. Wierzyciele nie mają podstaw, aby zaległości egzekwować od Pana. To Pana rodzice zaciągnęli zobowiązania, oni się z nich wywiązują (bądź nie) i tylko wobec nich (ewentualnie wobec poręczycieli) wierzyciele mogą wszcząć kroki w celu wyegzekwowania tych zobowiązań. Długi Pana rodziców oczywiście dziedziczone są przez ich zstępnych, czyli m.in. przez Pana.

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.


§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Pan ma więc dwie możliwości uniknięcia niespłaconych długów po Pana rodzicach – albo odrzucić spadek po nich, albo zrzec się po nich dziedziczenia (oczywiście każde oświadczenie składa się osobno dla każdego spadkobiercy z osobna).

Pan, jako syn, jest spadkobiercą ustawowym. Jeżeli Pana rodzice nie pozostawią testamentu lub jeżeli pozostawią testament, w którym powołają Pana do spadku, ich prawa i obowiązki majątkowe przejdą z chwilą ich śmierci na Pana.

Stosownie do art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Jeżeli więc złoży Pan oświadczenie o odrzuceniu spadku po rodzicach, to wówczas nie będzie Pan odpowiadał za ich długi spadkowe. Jednocześnie też nie nabędzie Pan aktywów spadku (jeżeli rodzice, oprócz długów, pozostawią jakieś przedmioty majątkowe). Dzieje się tak, bowiem według art. 1020 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Z racji tego, że ma Pan dziecko, to wówczas, w przypadku odrzucenia przez Pana spadku po rodzicach (jak już wspominałem każdemu z osobna w razie ich śmierci), ono stanie się ich spadkobiercami ustawowymi (swojej babci lub dziadka). Pana dziecko również może odrzucić spadek po babci – jeżeli będzie małoletnie – oświadczenie w jego imieniu może złożyć Pan, jako jego przedstawiciel ustawowy, za wcześniejszą zgodą sądu rodzinnego na złożenie takiego oświadczenia. Zgoda sądu rodzinnego jest niezbędna, ponieważ złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd interesami i majątkiem dziecka.

Jeżeli Pana rodzice pozostawią wyłącznie długi, to nie powinien mieć Pan problemu z uzyskaniem zgody sądu rodzinnego na złożenie takiego oświadczenia.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 1015 § 1 oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (najczęściej jest to chwila dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy).

Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna – brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza natomiast, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe, nie całym swoim majątkiem (jak przy przyjęciu spadku wprost), ale tylko do wysokości uzyskanych w spadku korzyści majątkowych (do wysokości masy czynnej spadku). Jeżeli np. spadkodawca pozostawi po sobie majątek o wartości 10 000 zł i jednocześnie długi spadkowe w wysokości 50 000 zł, to spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za długi, ale tylko do wysokości 10 000 zł. Postępowanie o dokonanie spisu inwentarza jest jednak dosyć kosztowne, dlatego jeżeli ma Pan pewność o długach przewyższających aktywa spadku, to spadek należy odrzucić. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się już po śmierci jednego z rodziców.

Jednak jeszcze za życia rodziców może Pan doprowadzić do sytuacji, w której po ich śmierci nie będzie Pan odpowiadał za ich długi spadkowe. Stosownie do art. 1048 Kodeksu cywilnego spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej (art. 1049 § 1).

Według zaś art. 1049 § 2 zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Zrzeczenie się dziedziczenia nie pozbawia zrzekającego się zdolności dziedziczenia w całości, bowiem obejmuje ono, jedynie dziedziczenie ustawowe. Nie wyłącza zatem dziedziczenia testamentowego przez zrzekającego się. Zrzekający się może dziedziczyć na podstawie testamentu sporządzonego zarówno przed, jak i po zrzeczeniu się dziedziczenia (tak: uchwała Sądu Najwyższego z 15 maja 1972 r., sygn. akt II CRN 38/84, OSN 1972, Nr 11, poz. 197). Może też stać się zapisobiorcą testamentowym.

Oczywiście zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia uzależnione jest od woli zawarcia takiej umowy przez obie strony – przyszłego spadkodawcy i przyszłego spadkobiercy. Jeżeli każde z Pana rodziców nie będzie chciało zawrzeć takiej umowy, wówczas nie będzie Pan mógł zrzec się dziedziczenia. Pozostanie Panu po śmierci rodziców odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 0 =

»Podobne materiały

Odsetki od hipoteki

Kupiłem nieruchomość obciążoną wpisem do hipoteki na rzecz ZUS. Z dokumentów wynika, że jest to „hipoteka przymusowa zwykła”. Zwróciłem się do ZUS-u z prośbą o wyliczenie zaległej kwoty, ponieważ chciałem zdjąć hipotekę, i otrzymałem kwotę z odsetkami naliczonymi do

Tymczasowo aresztowany a komornicza egzekucja środków z tzw. żelaznej kasy

Mój chłopak został tymczasowo aresztowany. Ma zadłużenie alimentacyjne. Czy komornik może mu zająć środki wpłacane na tzw. żelazną kasę i wypiskę? Czy jest jakaś kwota, której komornik zająć nie może? Wpłaty mniej więcej raz w miesiącu i wynoszą ok. 400 zł.

Zajęcie mieszkania przez komornika a rozdzielność majątkowa

Mam z mężem rozdzielność majątkową od kilku lat. Mamy mieszkanie własnościowe kupione po 50%. Mąż wziął kredyt konsumpcyjny na siebie i teraz nie jest w stanie spłacać rat. Ja nie podpisywałam żadnych dokumentów. Czy bank może przejąć lub zlicytować część mieszkania męża? C
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »