.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Długi akcjonariusza spółki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 29.09.2017

Zostałem akcjonariuszem spółki. Jak za zobowiązania spółki odpowiadam majątkiem spółki? Jak sprawa wygląda, gdy mam wcześniejsze prywatne długi i może się zdarzyć, że pojawi się komornik?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi akcjonariusza spółki

Fot. Fotolia

Podstawową zasadą jest, że za zobowiązania i długi spółek niemających osobowości prawnej odpowiadają wspólnicy tych spółek, natomiast za zobowiązania spółek kapitałowych odpowiada sama spółka. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, której istotą jest majątek tworzony przez akcjonariuszy. Za długi spółki akcyjnej nie odpowiadają akcjonariusze. Dotyczy ich jedynie potencjalna możliwość utraty środków przeznaczonych na zakup akcji w przypadku likwidacji takiej spółki.

 

Za zobowiązania spółek odpowiadają natomiast, solidarnie wraz ze spółkami, członkowie ich zarządów. Taki członek zarządu spółki może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

 

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe lub
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy albo że
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Szczególnym przypadkiem jest odpowiedzialność akcjonariusza za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji, tzn. w okresie pomiędzy zawiązaniem spółki a jej rejestracją. Za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie: spółka, osoby działające w jej imieniu oraz akcjonariusz do wysokości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych akcji. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może dochodzić spełnienia świadczenia od każdej z tych osób. Jeśli wierzyciel zaspokoi się z majątku jednej z nich – osoba ta będzie miała roszczenie o zwrot do pozostałych osób.

 

A zatem akcjonariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji wyłącznie w dwóch sytuacjach – gdy działał w jej imieniu lub gdy nie wniósł całego wkładu na pokrycie objętych akcji. Jeśli akcjonariusz nie był osobą, która działała w imieniu spółki akcyjnej w organizacji i wniósł pełen wkład, nie ponosi on odpowiedzialności osobistej

 

Jeżeli zatem spółka akcyjna nie ma statusu spółki w organizacji lub nie jest Pan członkiem zarządu spółki akcyjnej, nie odpowiada Pan za długi i zobowiązania spółki. Jedyne ryzyko polega na utracie wartości akcji w momencie upadłości lub likwidacji spółki akcyjnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl