Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi akcjonariusza spółki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 29.09.2017

Zostałem akcjonariuszem spółki. Jak za zobowiązania spółki odpowiadam majątkiem spółki? Jak sprawa wygląda, gdy mam wcześniejsze prywatne długi i może się zdarzyć, że pojawi się komornik?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi akcjonariusza spółki

Fot. Fotolia

Podstawową zasadą jest, że za zobowiązania i długi spółek niemających osobowości prawnej odpowiadają wspólnicy tych spółek, natomiast za zobowiązania spółek kapitałowych odpowiada sama spółka. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, której istotą jest majątek tworzony przez akcjonariuszy. Za długi spółki akcyjnej nie odpowiadają akcjonariusze. Dotyczy ich jedynie potencjalna możliwość utraty środków przeznaczonych na zakup akcji w przypadku likwidacji takiej spółki.

 

Za zobowiązania spółek odpowiadają natomiast, solidarnie wraz ze spółkami, członkowie ich zarządów. Taki członek zarządu spółki może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

 

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe lub
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy albo że
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Szczególnym przypadkiem jest odpowiedzialność akcjonariusza za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji, tzn. w okresie pomiędzy zawiązaniem spółki a jej rejestracją. Za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie: spółka, osoby działające w jej imieniu oraz akcjonariusz do wysokości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych akcji. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może dochodzić spełnienia świadczenia od każdej z tych osób. Jeśli wierzyciel zaspokoi się z majątku jednej z nich – osoba ta będzie miała roszczenie o zwrot do pozostałych osób.

 

A zatem akcjonariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji wyłącznie w dwóch sytuacjach – gdy działał w jej imieniu lub gdy nie wniósł całego wkładu na pokrycie objętych akcji. Jeśli akcjonariusz nie był osobą, która działała w imieniu spółki akcyjnej w organizacji i wniósł pełen wkład, nie ponosi on odpowiedzialności osobistej

 

Jeżeli zatem spółka akcyjna nie ma statusu spółki w organizacji lub nie jest Pan członkiem zarządu spółki akcyjnej, nie odpowiada Pan za długi i zobowiązania spółki. Jedyne ryzyko polega na utracie wartości akcji w momencie upadłości lub likwidacji spółki akcyjnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus cztery =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność zarządu za długi stowarzyszenia

Mam pytanie o odpowiedzialność zarządu za długi stowarzyszenia. Otóż wspólnie z kolegami postanowiliśmy wejść do zarządu klubu sportowego będącego w likwidacji. Likwidator, który formalnie pełnił władzę w stowarzyszeniu, zwołał walne zgromadzenie, na którym została uchylona uchwała o postawieni

 

Wynagrodzenie członka zarządu

Jestem członkiem zarządu spółki kapitałowej. Swoją funkcję pełnię z powołania, nie zawarto ze mną umowy o pracę. Nie pobierałem żadnego wynagrodzenia. Czy Kodeks pracy daje mi możliwość żądania wypłaty zaległego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków członka zarządu?  

 

Nazwa producenta na opakowaniu produktu

Mam problem dotyczący nazwy producenta na opakowaniu. Kupuję produkt spożywczy u producenta i jest on pakowany w moje opakowania z moją nazwą i siedzibą firmy za zgodą tego producenta. Czy nazwa mojej firmy może być napisana na opakowaniu jako producent?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »