Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług w SKOK-u

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.11.2015

Miałam do spłaty pożyczkę w SKOK-u. W lipcu 2013 r. pozbawiono mnie członkostwa w Kasie, ponieważ nie zgodziłam się na zmiany w regulaminie. Nie wiedziałam, że mam obowiązek spłacić od razu resztę długu i nadal płaciłam rady co miesiąc. Po kilku miesiącach zorientowałam się, że moje konto zostało zablokowane, a sprawa była już w firmie windykacyjnej i e-sądzie. Cały dług spłaciłam natychmiast. Pozew nadal jest i mamy czekać na nakaz zapłaty. Co teraz robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż zaciągnęła Pani pożyczkę w SKOK-u. Do pewnego momentu raty były opłacane regularnie. W lipcu 2014 r. pozbawiono Panią członkostwa w Kasie, co skutkowało koniecznością natychmiastowej spłaty pożyczki. Mimo iż pożyczka została przez Państwa spłacona, Kasa sprzedała wierzytelność firmie windykacyjnej (domniemanie), która dochodzi należności od Państwa. Mimo próśb o wycofanie pozwu o zapłatę, powyższe nie nastąpiło.

 

Istotne dla Pani znaczenie ma przepis art. 512 K.c. zgodnie z którym „dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem”.

 

Z treści Pani pytania wynika, że dług miał zostać sprzedany firmie windykacyjnej. Niestety nie wskazuje Pani, od kiedy posiada tę wiedzę, tj. czy posiadła ją Pani przed spłatą zadłużenia, czy po spłacie zadłużenie. Jeżeli bowiem przed spłatą, wówczas zobowiązania nie wygasa. Stanowisko takie wyrażone jest w literaturze. „Natomiast świadczenie przez dłużnika działającego w złej wierze na rzecz osoby nieuprawnionej nie zwalnia go z obowiązku świadczenia na rzecz nabywcy wierzytelności, nie powoduje bowiem jej wygaśnięcia” [H. Ciepła, (w:) Komentarz…, s. 594; J. Mojak (w:) Kodeks…, s. 161].

 

Jeżeli natomiast nie miała Pani wiedzy, iż doszło do przeniesienia długu, wówczas spełnienie na rzecz Kasy należy traktować jako spełnienie zobowiązania. Zasadne będzie jednak oczekiwania na nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego Lublin–Zachód w Lublinie.

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Na wniesienie sprzeciwu będzie Pani miała dwa tygodnie, licząc od doręczenia tego nakazu.

 

W chwili obecnej zasadne było powzięcie informacji drogą telefoniczną celem sprawdzenia, na jaki etapie znajduje się sprawa. Ponadto proszę ustalić, jaki dokładnie adres Pani miejsca zamieszania został w pozwie wskazany, by później nie okazało się, że nakaz zapłaty w postępowaniu elektroniczny zostanie wysłany pod błędy adres.

 

Gdy będzie Pani dysponowała tymi informacjami, proszę o ich podanie, wówczas uzupełnię swoją opinię.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus dziewięć =

»Podobne materiały

Odzyskanie pieniędzy od byłego najemcy mieszkania

Miesiąc temu moje mieszkanie opuściła lokatorka, zostawiając niezapłacone należności oraz szkody w mieszkaniu. Mam jedynie jej adres zameldowania. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

 

Długi brata – czy mogę za nie odpowiadać?

Jestem właścicielem samochodu, ale jeździ nim mój brat. Brat ma długi i komornik chce zająć mój samochód na poczet jego długów. Czy może to zrobić? Czy może też zająć moją nieruchomość, jeżeli brat u mnie zamieszkuje?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »