.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dlaczego MZK tyle lat zwlekało?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.07.2016

Syn w 2001 r. dostał mandat za jazdę bez biletu. Nie zapłacił za ten mandat. Rok później dostał nakaz zapłaty – też go zignorował. Dziś odebrałam list od komornika z kolejnym wezwaniem do zapłaty. Czy to jest już przedawnione? Dlaczego MZK tyle lat zwlekało, by oddać sprawę do komornika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Być może roszczenie jest przedawnione. Ale należy sprawdzić kilka faktów:

 

  • wyrok był z 2002 roku,
  • kiedy nadano klauzulę wykonalności?
  • kiedy komornik wszczął egzekucję po raz pierwszy?

 

Zgodnie z brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego podstawowym terminem przedawnienia jest termin 10-letni. Od powyższego terminu istnieje szereg wyjątków. Wyjątki te zostały określone już w art. 118 Kodeksu cywilnego, jak również w szeregu przepisów szczególnych. Tak więc zasadą jest, iż roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w okresie 10 lat, chyba że przepisy prawa ustalają odmienny termin przedawnienia danego roszczenia majątkowego. Artykuł 118 Kodeksu cywilnego ustanawia 3-letni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe

 

Tu z uwagi na wyrok sądowy termin 10-letni liczymy od 2002, czyli teoretycznie roszczenie powinno przedawnić się w 2012 r. Teoretycznie. Należy dodatkowo zwrócić uwagę na treść art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed takim sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy”.

 

Aby roszczenie majątkowe nie uległo przedawnieniu, musi nastąpić przed jego upływem przerwa biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia roszczenia majątkowego ulega przerwaniu w dwóch przypadkach. Przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Przykładem czynności przerywającej bieg przedawnienia roszczenia jest złożenie do sądu pozwu o zasądzenie kwoty pieniężnej, odpowiadającej przysługującemu roszczeniu, przy czym czynność ta tylko wtedy przerywa bieg przedawnienia, gdy pozew został złożony skutecznie (to jest nie zostanie odrzucony przez sąd lub zwrócony z powodu braków formalnych).

 

Samo natomiast wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika nie przerywa biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia przerwie natomiast zawezwanie do próby ugodowej przed wniesieniem pozwu, dokonane w trybie art. 184 i następnych kodeksu postępowania cywilnego (postępowanie pojednawcze przed sądem, mające miejsce jeszcze przed wniesieniem pozwu).

 

Niestety nadanie klauzuli wykonalności powoduje, że termin 10-letni zaczyna biec na nowo.

 

Dlatego należy sprawdzić, kiedy nadano klauzulę wykonalności oraz kiedy komornik wszczął egzekucję. Bo każda z tych czynności podjęta do 2012 r powoduje, że 10-letni termin przedawnienia biegnie na nowo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »