Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Diety dla prowadzącego firmę zajmującą się handlem samochodami

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 17.05.2011

Czy osoba prowadząca jednoosobową firmę, której główną działalnością jest handel samochodami (a miejscem wykonywania cały kraj), sprowadzająca samochody z zagranicy, może rozliczać diety krajowe i zagraniczne? Proszę o podstawę prawną.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

Zgodnie z art. 775 Kodeksu pracy „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

 

W przytoczonej definicji kluczowe znaczenie ma określenie, iż podróż służbowa odbywana jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy (właściciela firmy) lub poza stałym miejscem pracy.

 

Organy podatkowe na ogół nie uznają za podróż służbową wyjazdów przedsiębiorców, których miejscem świadczenia usług (odpowiedni wpis w ewidencji działalności gospodarczej) jest cały kraj i zagranica.

 

W konsekwencji podatnikom działającym w terenie (np. firmy transportowe, przedstawiciele handlowi, doradcy itp.) – tak jak Pan, odmawia się prawa do zaliczenia w koszty wartości diet. Znane jest też zupełnie odmienne stanowisko w tej kwestii. Prawo do zaliczania diet w ciężar kosztów uzyskania przychodów przyznał przedsiębiorcom wykonującym np. usługi transportowe Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15.09.2005 r. (sygn. akt FSK 2175/04).

 

Ponieważ Pańska działalność polega na stałym świadczeniu usług na terytorium całego kraju, powinien Pan zwrócić się do swojego urzędu skarbowego o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego w kwestii możliwości zaliczania przez Pana do kosztów uzyskania przychodów wartości diet. Na poparcie swojego stanowiska może się Pan powołać się na korzystne dla Pana orzeczenie NSA z dnia 15.09.2005 r.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

 

Z art. 23 ust. 1 pkt 52 wynika, iż „nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra”.

 

W związku z powyższym przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowej – do wysokości określonych limitów, gdy uprawdopodobni, że wyjazd służbowy związany był z osiągniętym przychodem lub służył zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, czyli w Pańskim przypadku wyjeżdżał Pan, by zakupić samochody w celu dalszej odsprzedaży (zgodnie z celem Pańskiej działalności).

 

Proszę pamiętać, by przy kwalifikowaniu diet w ciężar kosztów uzyskania przychodów, zadbać o właściwe udokumentowanie podróży służbowej. W przypadku kontroli musi Pan udowodnić, że podróż przełożyła się na osiągane przez Pana dochody lub zabezpieczała źródło przychodów. W tym celu należy skompletować wszelkie umowy, protokoły ze spotkań, zamówienia, ustalenia handlowe, plany spotkań, notatki służbowe ze spotkań itp.

 

Zasady ustalania wysokości diet z tytułu podróży służbowych określone zostały w dwóch rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) oraz poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

 

Wliczanie diet do kosztów nie wymaga przedstawiania faktur czy rachunków. W myśl § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków – tzw. dowody wewnętrzne, określające przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

 

Rozporządzenie zezwala na dokumentowanie dowodem wewnętrznym wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

 

Do pozostałych wydatków związanych z podróżą służbową przedsiębiorcy zastosowanie ma generalna zasada powiązania wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osiąganymi przychodami (źródłem przychodów).

 

Proszę pamiętać, że nie można odliczać podatku VAT od usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

 

By poniesiony w delegacji wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania, należy sprawdzić, czy spełnia on wyżej wymieniony warunek oraz czy nie jest wyłączony na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Konieczne jest przy tym odpowiednie udokumentowanie kosztów: faktury, rachunki, bilety.

 

Do kosztów podatkowych zaliczyć można wydatki na: dojazd samochodem wpisanym do ewidencji środków trwałych (paliwo, opłaty za przejazd autostradą, parking), dojazd samochodem niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych (do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu), dojazd innymi środkami transportu: pociąg, samolot, autokar, statek, przejazdy taksówką, środkami komunikacji miejskiej, noclegi. Koszty wyżywienia przedsiębiorca rozlicza pośrednio, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości diet do określonych limitów.

 

Do kosztów nie można zaliczać wydatków reprezentacyjnych, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus pięć =

»Podobne materiały

Diety służbowe

Zatrudniam kierowców w transporcie zagranicznym. Dostają ustaloną pensję, do tego czasami dodatek „żywieniowy” zgodnie z ustaleniami ustnymi. Jeden z moich pracowników wystąpił do sądu o zapłatę diet służbowych za okres pracy u mnie. Uważam, że to niesłuszne, przecież on niejako zawsze j
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »