Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dezercja i ENA

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 26.06.2012

W 1993 r. wyjechałem za granicę w czasie służby wojskowej. Po 18 latach został wysłany za mną list gończy – ENA. Mieszkam w Niemczech, sąd niemiecki nie wydalił mnie do Polski (tu dezercja ulega przedawnieniu po 10 latach). Nie mogę jednak opuścić kraju. Tu mam rodzinę, pracę i dom, ale często odwiedzałem krewnych w Polsce. Jak znów stać się wolnym człowiekiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 339 § 3 Kodeksu karnego „żołnierz, który w czasie dezercji ucieka za granicę albo przebywając za granicą uchyla się od powrotu do kraju, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Polski kodeks karny stanowi, że czyny zabronione ulegają przedawnieniu, po którym sprawcy przestępstw nie ponoszą dłużej odpowiedzialności karnej. I tak art. 101 § 1 stanowi, iż „karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki”.

 

Oznacza to, iż czyn dezercji połączony z ucieczką za granicę, jako zagrożony odpowiedzialnością karną od 1 roku do lat 10, przedawnia się po upływie lat 15, liczonych od dnia jego popełnienia (dnia ucieczki z koszar lub niestawienia się w jednostce po przepustce czy urlopie).

 

Ponieważ jest Pan poszukiwany listem gończym (ENA), oznacza to, że przeciwko Panu wszczęte zostało postępowanie karne. W takiej sytuacji oprócz art. 101 § 1 pkt 2a zastosowanie ma także przepis art. 102 Kodeksu karnego. Jeżeli w okresie biegu przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w art. 101 § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Oznacza, to, iż do okresu 15-letniego przedawnienia Pańskiego czynu doliczyć trzeba kolejne 10 lat.

 

W związku z tym Pańska ucieczka z wojska przedawni się dopiero po 25 latach od dnia jej popełnienia. Z tego też powodu, jeżeli znajdzie się Pan w Polsce przed upływem 25 lat i zostanie Pan zatrzymany przez policję, to odpowie Pan przed sądem za dezercję. Także w przypadku wyjazdu z Niemiec do innego kraju musi się Pan liczyć z tym, iż w przypadku zatrzymania zostanie Pan przekazany do Polski, chyba że czyn dezercji przedawnia się tam szybciej niż w Polsce.

 

Wydanie za Panem samego listu gończego nie wpływa na długość przedawnienia. List gończy wywiera jednak ten skutek, iż jest Pan osobą poszukiwaną na całym świecie. Jeżeli chce Pan „uwolnić się” od listu gończego, musi Pan stawić się we właściwej prokuraturze prowadzącej postępowanie w Pańskiej sprawie. Winien Pan złożyć wniosek do sądu o wydanie Panu listu żelaznego, który pozwoli Panu na bezpieczny przyjazd do kraju, bez groźby zatrzymania i osadzenia w areszcie na czas do procesu. Wykorzystując list, stawi się Pan w prokuraturze, złoży wyjaśnienia, zobowiąże się do stawiennictwa na każde wezwanie prokuratury i sądu, dzięki czemu na czas do zakończenia postępowania będzie Pan mógł wrócić do rodziny. Jednocześnie z chwilą złożenia zeznań w prokuraturze zostanie uchylony wydany za Panem list gończy, dzięki czemu będzie Pan mógł zarówno swobodnie przyjeżdżać do kraju, jak i podróżować.

 

Ponieważ nie jest Pan osobą karaną, dobrowolnie stawi się Pan w prokuraturze, ma Pan pracę oraz rodzinę, otrzyma Pan karę pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania. Oznaczać to będzie, iż pozostanie Pan na wolności i będzie mógł powrócić do Niemiec, a jednocześnie nie będzie Pan musiał obawiać się zatrzymania i ekstradycji do Polski.

 

Za list żelazny nie wnosi się żadnej opłaty, jedynie po zakończeniu rozprawy sąd może na Pana nałożyć do zapłaty koszty postępowania około 360 zł – jednak sądy bardzo często odstępują od tego obowiązku. Jeżeli chciałby Pan skorzystać z pomocy adwokata, to musiałby Pan ponieść koszty reprezentacji.

 

Nie mogę Panu dać 100% pewności co do uzyskania wyroku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, bowiem wszystko w tej materii zależy od sądu. Jednak wszystkie okoliczności i upływ czasu od Pańskiej dezercji przemawiają za tym, by uzyskał Pan warunkowe zawieszenie kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 10 =

»Podobne materiały

Umowa na zastępstwo a ciąża, L4 i zasiłek macierzyński

Mam umowę na zastępstwo za panią, która obecnie jest na urlopie macierzyńskim. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Co ze mną teraz będzie? Czy jak ta pani wróci do pracy to moja umowa automatycznie wygaśnie i nie będę mogła iść na L4 ani na macierzyński?

 

Nie wróciłem po przepustce do więzienia, co z przedawnieniem?

Byłem skazany w 1994 r. na 1 rok 6 miesięcy, wyrok się uprawomocnił w 1995 r. Dwa tygodnie przed warunkowym zwolnieniem za dobre sprawowanie nie wróciłem z przepustki. Według mnie sprawa się już powinna przedawnić, ale w dalszym ciągu jest za mną wystawiony list gończy. Czy fakt, że nie wróciłem z p

 

Cofnięcie decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze

Rok temu znaleziono przy mnie 2 g marihuany. Podczas przesłuchania poddałem się dobrowolnie karze zaproponowanej przez prokuratora. Dodam, że wcześniej nie byłem karany ani notowany. Teraz jednak chciałbym cofnąć decyzję o poddaniu się karze. Czy sąd może odstąpić od jej wymierzenia? Co powinienem z

 

Podanie nieprawdziwych danych

Czy są jakieś sankcje za podanie nieprawdziwych danych w profilu na portalu internetowym?

 

Inna czynność seksualna

Dwa miesiące temu spotkałem się z koleżanką (22 lata). Długo rozmawialiśmy. Nagle ona mnie pocałowała. Nie wyraziłem sprzeciwu. Podczas całowania dotykałem jej ciała (pośladki, uda), a ona nie miała nic przeciwko temu (nawet zachęcała mnie do tego). Koleżanka dotykała mnie w intymnych miejscach. Pod

 

Czy palenie na balkonie jest zabronione?

Czy palenie na balkonie jest zabronione? Dziennie palę ok. 15 papierosów. Mieszkam w bloku i mój balkon jest tak usytuowany, że doskonale widać inne balkony i okna. Paląc, widzę, co robią sąsiedzi, czasem słyszę ich rozmowy. Przy papierosie czasem bezmyślnie patrzę przed siebie. Moje „gapiostw

 

Wyrok sądowy a służba w wojsku

W 2004 r. syn był biernym świadkiem bójki swojego kolegi z innym rówieśnikiem. W październiku 2004 r. wydano wyrok zaoczny: 8 miesięcy ograniczenia wolności i wykonywanie w tym czasie prac społecznych. Syn bał się o całej sprawie poinformować nas, rodziców, i nie wiedział, że może złożyć odwołanie o

 

Darowizna ze wspólnego konta małżeńskiego na rzecz siostry

Czy darowizna pieniężna dokonana przelewem z banku ze wspólnego konta małżeńskiego na wspólne z mężem konto bankowe siostry ze wskazaniem, że jest to darowizna dla siostry będzie zwolniona od podatku w całości, czy tylko w 50%?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »