Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Delegacja zagraniczna

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 03.08.2012

Pracowałem kilka miesięcy w Grecji na delegacji zagranicznej. Otrzymałem dietę. Znalazłem jednak informację, że dieta w Grecji wynosi 45 euro za dzień, więc jestem stratny o ok. 800 euro. Czy mogę ubiegać się o zwrot tej różnicy? Gdzie będą rozliczane moje dochody? Które prawo pracy reguluje moje obowiązki podczas delegacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. reguluje wysokości oraz warunki ustalania należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. W rozporządzeniu tym przewidziano, iż dieta dla pracownika delegowanego do pracy w Grecji wynosi 45 euro. Istotne jednak jest, że rozporządzenie to reguluje zasady podróży służbowych za granicą jedynie wobec pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Kwestie dotyczące wyjazdów pracowników zatrudnionych u innych pracodawców mogą być ustalane w sposób dowolny przez pracodawcę w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. W takiej sytuacji w trakcie wyjazdy zagranicznego pracownik otrzymuje delegację w wysokości ustalonej przez pracodawcę, w Pańskiej przypadku jest to wysokość diety ustalonej w umowie.

 

Zgodnie z art. 775 § 4 Kodeksu pracy „postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Dopuszczalne jest, więc ustalenie, iż dieta z tytułu wyjazdu zagranicznego będzie niższa niż wysokość diety zagranicznej wskazanej w rozporządzeniu”. Warunkiem jest, by dieta zagraniczna nie była niższa niż wysokość diety ustalonej dla podróży służbowych w kraju, od 2004 roku wysokość diety krajowej to 23 zł (rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju). Potwierdzone to zostało wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 r. w sprawie K 36/03, zgodnie, z którym diety z tytułu delegacji zagranicznej mogą być ustalane w wysokości niższej niż w sferze budżetowej (nie mogą być one jedynie niższe niż diety krajowe).

 

Ponieważ zawarł Pan umowę o pracę z pracodawcą, w której ustalone zostały warunki zagranicznej delegacji oraz sposobu rozliczania diet przysługujących z tego powodu, nie ma Pan podstaw prawnych do dochodzenia od pracodawcy wyrównania diety do wysokości 45 euro.

 

Jeżeli okres Pańskiego oddelegowania do Grecji jest krótszy niż 183 dni, ma Pan miejsce stałego zamieszkania w Polsce, a Pański pracodawca ma swoją siedzibę jedynie w Polsce, to nie jest Pan traktowany jako rezydent Grecji i do celów podatkowych podlega Pan ustawom polskim. W sytuacji gdyby przebywał Pan i pracował w Grecji powyżej 6 miesięcy to będzie Pan traktowany jako rezydent grecki i będzie Pan zobowiązany do dokonania rozliczenia podatkowego zgodnie z tamtejszymi przepisami. Jednakże na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obywatelowi polskiemu wracającemu do kraju z oddelegowania do pracy w Grecji, na czas powyżej 6 miesięcy, podwójne opodatkowanie nie grozi, gdyż całość jego dochodów z Grecji, które musi jako polski rezydent zadeklarować w polskim zeznaniu rocznym, zostanie wyłączona z opodatkowania. Podstawą rozliczeń podatkowych jest dwustronna umowa sporządzona w Atenach 20 listopada 1987 r. pomiędzy rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

 

Wyrażając zgodę na delegację zagraniczną do pracy, powinien Pan był wraz z pracodawcą ustalić, jakie prawo krajowe będzie właściwe we wszelkich kwestiach związanych z wykonywaniem przez Pana obowiązków pracowniczych na terenie Grecji. Ponieważ nie dokonaliście Państwo takich ustaleń, zastosowanie mają tu normy ogólne zawarte w ustawie z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo międzynarodowe prywatne. W sytuacji, gdy wybór prawa nie został dokonany przez strony stosunku pracy, to zgodnie z art. 33 „stosunek pracy podlega prawu państwa, w którym strony w chwili powstania tego stosunku mają miejsce zamieszkania albo siedzibę. Jeśli praca jest, była lub miała być wykonywana w przedsiębiorstwie pracodawcy, rozstrzygające znaczenie ma – zamiast jego miejsca zamieszkania albo siedziby – siedziba przedsiębiorstwa. Jeżeli natomiast strony nie mają miejsca zamieszkania albo siedziby w tym samym państwie i nie dokonały wyboru prawa, stosuje się prawo państwa, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana”. Oznacza to, iż właściwym prawem dla wykonywania Pańskich obowiązków jest polskie prawo, w tym polski Kodeks pracy.

 

W sytuacji jednak, gdyby stosowanie polskiego prawa było dla Pana mniej korzystne, niż to gwarantują greckie przepisy prawa pracy, to w takiej sytuacji zgodnie z zasadami prawa UE podlega Pan w tym korzystniejszym zakresie przepisom prawa greckiego, pomimo że do większości kwestii nadal stosowane jest prawo polskie. Podstawą takiego rozstrzygnięcia jest art. 3 dyrektywy 96/71 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Liczba dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce wynosiła 12, podczas gdy w Grecji jedynie 9 – oznacz to, że korzystniejsze są dla Pana regulacje dotyczące przyznawania dni wolnych obowiązujące w Polsce.

 

Proponuję, by kwestie te, związane z delegacjami zagranicznymi, na przyszłość uregulował Pan na piśmie z pracodawcą, np. w formie aneksu do umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 4 =

»Podobne materiały

Delegacje służbowe

Według jakich przepisów rozliczać zagraniczne delegacje służbowe pracowników zatrudnionych na umowy-zlecenia. Nie wiemy, w jaki sposób dokonywać przeliczenia na złotówki (pracownicy sami wymieniają walutę), są bowiem różne wersje podawane nam przez urzędy. Znaleźliśmy przepisy dotyczą

 

Obowiązki pracodawcy delegującego pracowników do tymczasowej pracy za granicą

Znalazłem dla mojej firmy zlecenie za granicą, w jednym z krajów Unii, chodzi o usługi budowlane. Chciałbym wysłać na początek nowych pracowników i podpisać z nimi umowy-zlecenia na wykonanie konkretnych prac. Co jako pracodawca muszę im zapewnić? Jak będzie się przedstawiać sprawa podatków?

 

Rozliczanie delegacji służbowych dyrektora szkoły i nauczycieli

Jako dyrektor szkoły używam prywatnego samochodu do celów służbowych i dotąd rozliczałem wyjazdy służbowe zgodnie z obowiązującą w rozporządzeniu ministra transportu stawką. Dwa lata temu, zgodnie z sugestiami organu prowadzącego (czyli starostwa), wprowadziłem w szkole zarządzenie pozwalające rozli

 

Pracownik delegowany

Chcę zatrudnić osobę bezrobotną na umowę-zlecenie jako pracownika delegowanego (praca miałaby się odbywać za granicą, na terenie Unii Europejskiej). Jak rozliczyć ZUS i podatek dochodowy, jakie koszty poniosę jako pracodawca?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »