.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Delegacja do pracy w Egipcie a podatki w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.01.2016

Wyjechałem z Polski w 2006 r. do Wielkiej Brytanii. Od 2008 r. pracuję jako oddelegowany pracownik w Egipcie. W Wielkiej Brytanii składałem wymagane PIT-y, później jednak nabyłem status nierezydenta. Nie podpisywałem żadnej umowy z egipską firmą, nie płaciłem tam podatków. Teraz zamierzam wrócić do Polski. Czy będę musiał w kraju płacić jakieś podatki za poprzednie lata? Jak będzie wyglądało rozliczenie, jeśli wrócę w połowie roku? Czy muszę złożyć w US jakieś dokumenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą do odpowiedzi na Pana pytanie jest ustalenie, gdzie ma Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Przypomnę, że na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy|) - za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Jak z powyższego wynika, można mieć rezydencję podatkową w kraju, nie przebywając w Polsce ani jednego dnia w roku, jeśli w Polsce istnieje dla danej osoby ośrodek interesów życiowych.

 

Natomiast „osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy), a za takie dochody uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

 

Przywołane zasady stosuje się z uwzględnieniem umów międzynarodowych w tym: konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.), która zastąpiła umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, podpisaną w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.).

 

Konwencja w art. 4 ust. 1 i 2 stanowi, że „określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na np. jej miejsce zamieszkania – jeśli zachodzi wątpliwość, w którym kraju podatnik ma miejsce zamieszkania określa się to miejsce, tak by istniało tylko w jednym kraju, zgodnie z następującymi zasadami:

 

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia”.

 

Nie wskazuje Pan, czy wyjeżdżając z kraju, złożył NIP-3 (obecnie ZAP-3) i gdzie ma Pan miejsce zamieszkania. Z inną sytuacją bowiem będziemy mieć do czynienia, jeśli ma Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, a z inną, jeśli znajduje się ono w Wielkiej Brytanii.

 

Jeśli Pana miejsce zamieszkania znajduje się w Wielkiej Brytanii, nie ma Pan żadnych obowiązków wobec polskich organów podatkowych z tytułu opisanego wynagrodzenia osiąganego za pracę w Egipcie. Dopiero jeśli wróci Pan do kraju, to od dnia zmiany miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (z dochodów osiągniętych od tego dnia) będzie Pan musiał rozliczać się w kraju zgodnie z zasadami przewidzianymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania; za okres sprzed dnia zmiany miejsca zamieszkania rozliczy się Pan tak jak do tej pory. Może Pan zostać wezwany do wskazania źródła pochodzenia środków, gdy np. będzie Pan kupował dom, wtedy wystarczy jednak, że przedstawi Pan opisane w stanie faktycznym rozliczenia.

 

Zupełnie inaczej sprawa wyglądałaby, gdyby miał Pan miejsce zamieszkania w Polsce (analogicznie będzie, jeśli po powrocie do kraju będzie Pan nadal pracował w Egipcie). Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2003 r.) stanowi, że co do zasady płace, uposażenia i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba że praca wykonywana jest w Egipcie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Egipcie. W takiej sytuacji należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania, którą w art. 24 ust. 1 przewiduje ta umowa. Zgodnie z nią jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Egipcie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Egipcie (takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku dochodowego, obliczonego przed dokonaniem odliczenia i który odnosi się do dochodu, który może być opodatkowany w tym drugim Państwie). Dokonując rozliczenia podatkowego w Polsce, zastosowanie znajdują już reguły przewidziane we wspomnianej na wstępie ustawie o podatku dochodowym, w tym art. 27g ust. 1 i 2, który pozwala na odliczenie kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8 – czyli, upraszczając, pozwala na zniwelowanie różnicy między metodami podwójnego opodatkowana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl