Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dekretacja dokumentów księgowych

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 26.11.2009

Mam pytanie dotyczące dekretacji dokumentów księgowych. Jak prawidłowo opisać dekret na fakturze, jeżeli prowadzi się księgowość w KPiR, korzystając z programu internetowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 29 sierpnia 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) nie określa tak szczegółowych kwestii jak sposobu dekretowania dokumentów księgowych (nie określa tej kwestii również ustawa o rachunkowości). Generalnie dowodami księgowymi są faktury oraz inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

 

  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych


    – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

 

Jeżeli prowadzi Pani księgowość przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest:

 

  1. określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg;
  2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
  3. przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

 

Dekretowanie dokumentów pełni jedynie rolę pomocniczą i obejmuje ogół czynności związanych z przygotowaniem dokumentów księgowych do księgowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich księgowania i pisemnym potwierdzeniem jej wykonania. W przypadku stosowania rachunkowości informatycznej dekretacja dokumentów może być dokonywana automatycznie (przy użyciu programu finansowo-księgowego). Ważne jest jednak wówczas, by automatyzacja dekretacji pozwalała na wydruk dekretu zawierającego informację o sposobie ujęcia każdego dokumentu w księgach rachunkowych, pozwalające na powiązanie wydruku dekretu z dowodem źródłowym.

 

Niektórzy zalecają jednak także powtórzenie na dokumencie numeru nadanego przez program, pod którym dokument ten został ujęty w księgach rachunkowych. Jest to jednak czasochłonny proces, stąd stosowana jest inna metoda, polegająca na sporządzaniu wydruku, który ujmuje wszystkie dokumenty z danego miesiąca, ze wskazaniem sposobu zaksięgowania pojedynczych dokumentów w księgach. Wówczas taki rejestr jest podpisywany przez osobę upoważnioną ze wskazaniem okresu, w którym dokumenty były księgowane.

 

Generalnie każdy sposób dekretacji, który umożliwia powiązanie dowodu z zapisami księgowymi, jest prawidłowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus VII =

»Podobne materiały

Handel samochodami ciężarowymi a podatek od środków transportowych

Czy w przypadku handlu samochodami ciężarowymi (samochód traktowany jest jako towar handlowy, nie służy do transportu oraz nie porusza się) obowiązuje podatek od środków transportowych i należy go uiszczać?

 

Czy urząd skarbowy ma prawo przesyłać moje dane osobowe innej firmie powiadamiając o zadłużeniu w podatku VAT?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy w świetle przepisów RODO urząd skarbowy ma prawo przesyłać moje dane osobowe – PESEL, adres, regon firmy, NIP – na adres innej firmy, powiadamiając ją o moim zadłużeniu w podatku VAT? Byłem wykonawcą zlecenia powierzonego mi przez t

 

Jednorazowa wartość transakcji przy płatności gotówką

Mam problem z interpretacją przepisu podatkowego. Pytanie dotyczy płatności gotówką i limitu 15 000 zł obowiązującego od 1.01.2017 r. Nurtuje mnie słowo JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI. Rozumiem to w ten sposób, że jeżeli kupuje samochód za 20 tys. złotych, to płatności muszę dokonać przelewem. Co je

 

Rozliczenie zbiórki crowdfundingowej artysty

Jako osoba fizyczna pomagam prowadzić zbiórkę crowdfundingową dla znajomego artysty na jednym ze znanych portali. Zbiórka prowadzona jest pod nazwiskiem artysty i środki wpływają na jego konto. Zbiórka jest przeznaczona na wydanie płyty i zrealizowanie teledysku promującego. W podziękowaniu za wpłat

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »