Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicje powierzchni użytkowej lokalu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.02.2014

Pojęcie „powierzchni użytkowej lokalu” może mieć różne znaczenie. Odmienne definicje stosowane są bowiem w szczególności na gruncie prawa podatkowego, a inna w przepisach regulujących przyznawanie lokali komunalnych. Pojęcie to na swój sposób rozumie też Główny Urząd Statystyczny.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powierzchnia użytkowa lokalu – definicja stosowana dla obliczania podatku od nieruchomości

 

Użyte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych1 pojęcie powierzchni użytkowej budynku lub jego części oznacza powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe z zastrzeżeniem, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Określenie powierzchni użytkowej w sposób wskazany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ma decydujące znaczenie dla określenia wysokości podatku od nieruchomości.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu – definicja stosowana dla obliczania podatku od spadków i darowizn

 

Wielkość powierzchni użytkowej stanowi przesłankę do ewentualnego zastosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z ustawą od spadków i darowizn2, regulującą tę materię, za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów).

 

Powierzchnia użytkowa lokalu – zasób mieszkaniowy gminy

 

Własną definicję powierzchni użytkowej lokalu zawiera ustawa o ochronie praw lokatorów (…)3. Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego przez to pojęcie należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się jednak powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Definicja zawarta w tej ustawie stosowana jest w szczególności do określania wysokości czynszu za mieszkania komunalne oraz stwierdzania posiadania prawa do uzyskania mieszkania komunalnego.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu – pojęcie stosowane w badaniach statystycznych

 

Jeszcze innej definicji dla celów statystycznych używa Główny Urząd Statystyczny. W statystyce GUS pojęcie powierzchni użytkowej mieszkania oznacza sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania (m. in. pracownia artystyczna, pomieszczenia rekreacyjne itp.)

 

 

 

 

_________________

1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.02.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 9 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki