Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja zamówienia publicznego oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych

Autor: Eliza Grodzka • Opublikowane: 22.10.2010

Autorka wyjaśnia, jakie cechy decydują o tym, czy dane zamówienie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy oraz przybliża pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Rozpoczynając omawianie problematyki zamówień publicznych, w pierwszej kolejności wyjaśnić należy dwie fundamentalne, z punktu widzenia uczestników procedur, definicje funkcjonujące na gruncie Prawa zamówień publicznych.

 

Jedna z nich, co do istoty przez wiele lat niezmienna, stanowi punkt wyjścia prawidłowej kwalifikacji zamówienia. W praktyce okazuje się bowiem często, iż nie każde zamówienie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy. W celu wyjaśnienia powyższej tezy wyjść należy z definicji zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej „P.z.p.”). I tak, ustawodawca uwarunkował zamówienie publiczne od występowania łącznie trzech przesłanek:

 

  1. odpłatności umowy cywilnoprawnej,
  2. przedmiotu umowy – dostawa, usługa, robota budowlana,
  3. stron umowy – zamawiający i wykonawca.

 

Mając powyższe na względzie, przyjąć należy, iż nie każde zamówienie jest zamówieniem publicznym. Przykładem może być umowa nieodpłatnego użyczenia czy też umowa darowizny, które co do zasady charakteryzuje brak odpłatności.

 

Zgodnie z doktryną prawa cywilnego umową odpłatną jest wzajemne świadczenie stron, z których co najmniej jedna uzyskuje korzyść majątkową, niekoniecznie przybierającą charakter pieniężny. W związku z tak skorelowanymi relacjami stron przyjąć należy, iż w wyniku zamówienia publicznego zamawiający w zamian za określone przysporzenie ze strony wykonawcy (wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej) sam dokonuje przysporzenia na rzecz wykonawcy (wynagrodzenie). Jeżeli więc na skutek zawartej umowy nie dochodzi do przysporzenia ze strony wykonawcy, to zamawiający nie staje się jego dłużnikiem, co stanowi podstawę do uznania, iż owe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym i Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Od powyższego pojęcia odróżnić należy pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które doczekało się ustawowej definicji. W związku z tym, że zamówieniem publicznym jest umowa o udzielenie zamówienia, to postępowaniem jest proces, na który składają się wszelkie czynności i decyzje zamawiającego zmierzające do wyłonienia wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

 

Przedmiotowa definicja na gruncie przepisów P.z.p. była i jest bardzo potrzebna. Rozwiązuje ona wiele problemów oraz nieścisłości związanych z nadinterpretacją przepisów dokonywaną przez instytucje kontrolne. Dotyczyły one w szczególności druku ZP 11 zawierającego oświadczenie z art. 17 ust. 1 P.z.p. Często bowiem w wynikach pokontrolnych wskazywano na brak przedmiotowego oświadczenia w stosunku do osób wykonujących w postępowaniach czynności czysto techniczne, np. podpis księgowego lub radcy prawnego na wzorze umowy. Tego typu zarzut z punktu widzenia zamawiającego jest istotny, gdyż pociąga za sobą odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W ocenie autora powyższe podejście wielu zamawiających nie budziło żadnych wątpliwości, gdyż proceduralnie wyżej wskazane osoby faktycznie nie dokonywały żadnych czynności w postępowaniu.

 

Nowelizacja ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1778) rozwiała w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości i zgodnie z art. 2 pkt 7a P.z.p. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest procedura, którą zamawiający wszczyna poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu lub przesłanie zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.

 

Mając powyższe na względzie pamiętać należy, iż postępowanie jako proces uzależniony jest od upublicznienia potrzeb zamawiającego w formach wskazanych w ustawie przypisanych do danego trybu postępowania, a kończący się na wyborze wykonawcy lub wynegocjowaniu postanowień umowy.Stan prawny obowiązujący na dzień 22.10.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + siedem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Odwołanie się od decyzji zamawiającego wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji zamawiającego, jakimi dysponują wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »