Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja reklamy produktu leczniczego

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 26.11.2009

W artykule opisane zostały podstawowe elementy definicji reklamy produktu leczniczego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo farmaceutyczne wprowadza szczególne regulacje dotyczące reklamy produktów leczniczych. Reklamą produktu leczniczego jest każda działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego. Cechą istotną tej działalności jest cel, którym musi być zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych (art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – w skrócie „P.f.”).

 

Problematyczne jest odróżnienie zwykłej działalności informacyjnej od informacji ściśle reklamowej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 2007 r. (sygn. II CSK 289/07) uznał, że informacja jest reklamą, jeżeli taki cel przyświeca podmiotowi, który dokonuje przekazu i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, a nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru.

 

Wobec tego stwierdzić należy, że w praktyce bardzo rzadko działalność informacyjna będzie uznawana jako niemająca charakteru reklamy. Wyjątek stanowią przypadki wprost wymienione w ustawie i są to:

 

 1. informacje umieszczone na opakowaniach oraz załączone do opakowań produktów leczniczych, zgodne z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu;
 2. korespondencja, której towarzyszą materiały informacyjne o charakterze niepromocyjnym niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego produktu leczniczego;
 3. ogłoszenia o charakterze informacyjnym niekierowane do publicznej wiadomości dotyczące w szczególności zmiany opakowania, ostrzeżeń o działaniach niepożądanych, pod warunkiem że nie zawierają treści odnoszących się do właściwości produktów leczniczych;
 4. katalogi handlowe lub listy cenowe, zawierające wyłącznie nazwę własną, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, postać i cenę produktu leczniczego, a w przypadku produktu leczniczego objętego refundacją – cenę urzędową detaliczną, pod warunkiem że nie zawierają treści odnoszących się do właściwości produktów leczniczych, w tym do wskazań terapeutycznych;
 5. informacje dotyczące zdrowia lub chorób ludzi i zwierząt, pod warunkiem że nie odnoszą się nawet pośrednio do produktów leczniczych;
 6. udostępnianie Charakterystyki Produktu Leczniczego albo Charakterystyki Produktu Leczniczego Weterynaryjnego (art. 52 ust. 3 P.f.).

 

Ustawodawca wymienia również zachowania, które zawsze uznane zostaną za reklamę produktu leczniczego. Są to:

 

 1. reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości;
 2. reklama produktu leczniczego kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 3. odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych;
 4. dostarczanie próbek produktów leczniczych;
 5. sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 6. sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi (art. 52 ust. 2 P.f.).

 

Wymienione wyżej rodzaje reklamy mają charakter przykładowy. Pierwszy z nich dotyczy reklamy skierowanej do publicznej wiadomości, a więc takiej, do której dostęp nie jest w żaden sposób ograniczony. Reklama taka spełnić musi bardzo surowe wymagania, m.in. nie może reklamować produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, nie może być kierowana do dzieci, powinna prezentować produkt leczniczy obiektywnie oraz zawierać ostrzeżenie: Przed użyciem zapoznaj się z ulotką – która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego – bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.

 

Pozostałe typy reklamy adresowane są do profesjonalistów m.in. do lekarzy, farmaceutów czy hurtowników, a więc osób zawodowo związanych z branżą medyczną lub farmaceutyczną.


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa - 4 =

 

»Podobne materiały

Ustawowe zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Artykuł wskazuje przypadki inwestycji, w których – zgodnie z obowiązującym prawem – nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

 

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej

Autorka omawia kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej w wyniku wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

 

Warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych - zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego

Artykuł omawia warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych – zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »