Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 13.08.2014

Instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala spadkobiercy ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe. Oświadczając o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi bowiem odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego1 spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Natomiast zgodnie z art. 1032 § 2 K.c. w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi).

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie skutkuje całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobierca w dalszym ciągu będzie zobowiązany do spłaty długów spadkodawcy, jednak granicą tej odpowiedzialności będzie stan czynny spadku, czyli innymi słowy wartość spadku po odjęciu długów. Należy zaznaczyć, że spadkobierca jest odpowiedzialny za długi spadkowe całym swoim majątkiem, a nie tylko majątkiem nabytym w spadku (chociaż oczywiści odpowiedzialność ta jest ograniczona wartością stanu czynnego spadku).

 

W celu skorzystania z możliwości przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza konieczne jest złożenie oświadczenia o jego przyjęciu w terminie 6 miesięcy liczonym od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Zgodnie bowiem z art. 1015 § 2 K.c. brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Nie dotyczy to sytuacji, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna – w takim przypadku brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Ponadto zgodnie z art. 1016 K.c., jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.08.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + 3 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki