.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja powierzchni użytkowej lokalu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.06.2013

Pojęcie „powierzchnia użytkowa lokalu” nie jest jednoznaczne, przyjmuje bowiem postać definicji legalnych określonych w różnych aktach prawnych. Poszczególne definicje różnią się znaczeniem, bowiem inne są cele, którym mają służyć. Definicja powierzchni użytkowej lokalu

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Definicja powierzchni użytkowej budynku lub jego części dla celów podatku od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych1 zawiera definicję powierzchni użytkowej budynku lub jego części, która służy obliczaniu podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 1a pkt 5 tej ustawy oznacza ona powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów wind, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

Wysokość podatku od budynku uzależniona jest od jego powierzchni użytkowej oraz stawek podatku określanych przez radę gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. Stawki te mogą być różne w zależności od przeznaczenia budynku. Najwyższe stawki podatku obowiązują dla budynków zajętych pod wykonywanie działalności gospodarczej, najniższe – dla budynków przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Poza tym inne stawki są przypisane w szczególności do budynków mieszkalnych i zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Definicja powierzchni użytkowej lokalu zawarta w ustawie o ochronie niektórych praw lokatorów oraz zasobie mieszkaniowym gminy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego2 przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

 

Definicja powierzchni użytkowej lokalu zawarta w ustawie o ochronie niektórych praw lokatorów służy w szczególności do ustalania wysokości czynszów za tzw. mieszkania komunalne, czyli przydzielane uprawnionym osobom przez gminy.

 

Definicja powierzchni użytkowej lokalu dla celów podatku od spadków i darowizn

 

Za powierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn3, zgodnie z art. 16 ust. 4 uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów).

 

Od powierzchni użytkowej lokalu zależy przyznanie ewentualnej ulgi w podatku od spadku lub darowizny.

Powierzchnia użytkowa lokalu w tzw. „ustawie deweloperskiej”

Powierzchnię użytkową lokalu określiła też pośrednio ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego4, zwana też „ustawą deweloperską”. Wprowadziła ona nowelizację Prawa budowlanego5, w wyniku której minister budownictwa określił rozporządzeniem6 sposób obliczania powierzchni nowobudowanych budynków przez deweloperów, poprzez wskazanie jako obligatoryjnej do obliczania tej powierzchni Polską Normę PN-ISO 9836:1997.

 

 

 

 


1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późna. zm.)

3 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377)

5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

6 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462)


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 9 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »