.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Decyzje dotyczące leczenia osoby bliskiej

Autor: Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 18.09.2022 • Zaktualizowane: 18.09.2022

Moja siostra znalazła się w szpitalu z poważnymi problemami zdrowotnymi. Niestety nie zostawiła żadnych upoważnień dla mnie, abym mógł decydować w jej imieniu. Jesteśmy jedynymi osobami żyjącymi. Jakie mam prawa w kwestii decyzji dotyczących leczenia osoby bliskie, w moim przypadku siostry siostry?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Decyzje dotyczące leczenia osoby bliskiej

Zgoda pacjenta na udzielanie informacji

Co do zasady informacje o stanie zdrowia pacjenta lekarz może udzielić tylko osobie, którą pacjent upoważnił do otrzymania takich informacji. Lekarz nie ma prawa udzielać informacji na temat zdrowia pacjenta osobom trzecim, jeżeli wcześniej sam pacjent nie wyraził takiej zgody. Brak zgody pacjenta powoduje, że nawet osoba najbliższa nie zostanie poinformowana o stanie zdrowia pacjenta. To do pacjenta bowiem należy decyzja komu lekarz może przekazać informacje o stanie jego zdrowia. Obowiązek informowania o stanie zdrowia pacjenta nałożony na lekarzy wynika z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku. Lekarz zobowiązany jest do udzielenia pacjentowi informacji o stanie jego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniach. Informacje te muszą zostać przekazane w sposób przystępny, czyli zrozumiały dla osoby nieposiadającej wykształcenia medycznego. Obowiązek powyższy dotyczy także pielęgniarek i innego personelu medycznego. Jeśli pacjentem jest małoletni, prawo do uzyskania informacji przysługuje jego opiekunom prawnym lub ustawowym.

Informowanie o stanie zdrowia

W Pana przypadku, czyli w przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny, nie ma z nim kontaktu lub z jakiegoś powodu niezdolny do zrozumienia informacji o stanie jego zdrowia, lekarz może informować osoby bliskie. Są to jedyne przypadki, w których informacja o stanie zdrowia zostanie udzielona osobie postronnej bez uzyskania wyraźnej zgody pacjenta.

 

Podobne stanowisko przedstawia RODO. Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego jest gwarantowane przez art. 47 Konstytucji RP oraz art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Judykatura wskazuje nawet, że ze względu na szczególne więzi łączące członków rodziny, prawo do życia w rodzinie zasługuje na wzmożoną ochronę w porównaniu z innymi dobrami osobistymi (Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 3 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 250/15). Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego powinno z założenia chronić informacje o stanie zdrowia więc nieujawnienie informacji rodzinie pacjenta narusza to prawo.

 

Wracając do RODO. Przepisy te dopuszczają one w pewnych przypadkach przetwarzanie, w tym także ujawnianie danych osobowych szczególnej kategorii – m.in. o stanie zdrowia. Jedną z przesłanek dopuszczalności ujawnienia danych osobowych jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą w tym przypadku pacjenta, gdy pacjent, którego dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).

 

Najbliższa rodzina pacjenta może zatem, w pewnych przypadkach takich jak np. brak możliwości kontaktu z osobą, której dane dotyczą, uzyskać informacje o jego stanie zdrowia.

Odmowa udzielenia informacji o leczeniu siostry

Gdy odmowa udzielenia informacji o pobycie pacjenta w szpitalu może uniemożliwić realizację prawa członków rodziny bądź osób bliskich do informacji o stanie zdrowia pacjenta, podmiot powinien udzielić takiej informacji w sytuacjach nagłych oraz w stanach zagrożenia dla życia pacjenta. Takie podejście jest rekomendowane w przypadku ograniczonej możliwości identyfikacji rozmówcy. Brak chęci udzielenia Panu informacji o stanie zdrowia siostry można potencjalnie zakwalifikować jako naruszenie dóbr osobistych członków rodziny.

 

W przypadku braku dalszego udzielania informacji warto zwróci się do sądu, a nawet sytuację przedstawić GIODO. W przypadku konieczności sporządzenia takich pism zapraszam do ponownego kontaktu, wówczas możemy pomóc przy ich sporządzeniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl