.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty w czasie procesu rozwodowego

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 19.05.2011

Czy sąd miał prawo (w trakcie procesu rozwodowego) wydać decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty bez dania mi prawa do obrony (chciałem prosić o zmniejszenie kwoty)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 753 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) zakłada, że „w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo, określonej sumy pieniężnej”. W tych spawach podstawą jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia o alimenty.

 

Sąd przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia Pańskiej żony nie był zobowiązany do wysłuchania Pana, gdyż zgodnie z art. 735 K.p.c. wniosek o zabezpieczenie roszczenia sąd rozpatruje na posiedzeniu niejawnym, na którym co do zasady sąd nie prowadzi rozprawy i nie przesłuchuje stron. Sąd wydaje postanowienie jedynie na podstawie wniosku, w którym wnioskodawczyni uprawdopodobni istnienie roszczenia o alimenty.

 

Art. 735 § 1 K.p.c.: „wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

W przypadku udzielenia zabezpieczania roszczeń alimentacyjnych na podstawie art. 753 § 1 K.p.c. sąd z urzędu doręcza postanowienia o zabezpieczeniu obu stronom. Jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, doręcza się je obu stronom wraz z uzasadnieniem (art. 357 § 2 K.p.c.).

 

Jeżeli nie zgadza się Pan z postanowieniem o zabezpieczeniu – uważa Pan, że jego kwota jest zbyt wysoka – to może Pan złożyć na nie zażalenie do sądu drugiej instancji w terminie tygodnia od doręczenia postanowienia. Ponieważ postanowienie zostało wydane w związku z wniesieniem pozwu o rozwód, zakładam, że zostało wydane przez sąd okręgowy. Zażalenie powinien Pan więc wnieść do sadu apelacyjnego.

 

Zgodnie z art. 741 K.p.c. „na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie”.

 

W zażaleniu obowiązany może bronić się zarzutem, że nie istnieje interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, że roszczenie nie zostało uprawdopodobnione, że brak zabezpieczenia nie uniemożliwi ani poważnie nie utrudni osiągnięcia celu postępowania w sprawie.

 

Od postanowień wydanych przez sąd drugiej instancji w wyniku rozpoznania zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje (tak też postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08.04.1997 r., sygn. akt 22/97, OSN 1997, Nr 10, poz. 147).

 

Ponadto zgodnie z art. 742 K.p.c. „obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia”.

 

Gdyby więc stwierdził Pan, że sytuacja materialna żony uległa poprawie jeszcze przed wydaniem wyroku rozwodowego, może Pan żądać uchylenia lub zmiany postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego

 

Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »