Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja co do sposobu podziału spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 17.03.2015

Wspólność majątku spadkowego nabytego przez spadkobierców wcześniej czy później powinna zostać zniesiona poprzez dokonanie działu spadku. Dział ten może nastąpić bądź w drodze umowy spadkobierców, bądź też może zostać dokonany przez sąd. Decyzję co do sposobu, w jaki spadek powinien być podzielony, podejmują spadkobiercy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego1 dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jak wynika z powyższego przepisu, sposób podziału spadku zależy od woli spadkobierców przy zastrzeżeniu, że ich decyzja o wyborze umownego działu spadku wymaga jednomyślności. Jeżeli którykolwiek ze spadkobierców nie wyrazi zgody na dokonanie działu spadku w drodze umowy, podział majątku spadkowego może zostać dokonany tylko przez sąd.

 

Umowny dział spadku

 

Art. 1037 Kodeksu cywilnego nie nakłada na spadkobierców obowiązku zachowania szczególnej formy przy zawieraniu umowy o dział spadku za wyjątkiem spadku, do którego należy nieruchomość, którego dział zgodnie z art. 1037 § 2 K.c. może być dokonany wyłącznie w formie aktu notarialnego. Pozostawia więc spadkobiercom pewną swobodę co do wyboru formy. Należy jednak pamiętać, że rygory co do formy umowy mogą określać inne przepisy Kodeksu cywilnego (np. do zawarcia umowy o dział spadku, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo, może być wymagane zachowanie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi). Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.

 

Sądowy dział spadku

 

Jeżeli którykolwiek ze spadkobierców podejmie decyzję, że podział spadku powinien nastąpić na drodze sądowej, nie może zostać zastosowany tryb umownego działu spadku. Zgodnie bowiem z powoływanym wyżej art. 1037 § 1 K.c,. dział spadku może nastąpić na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

 

Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek, może być ograniczony do części spadku tylko z ważnych powodów. Zgodnie z art. 680 Kodeksu postępowania cywilnego2 we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.03.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus trzy =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »