Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decydujący głos prezesa zarządu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.06.2013

Co do zasady głosy członków zarządu wieloosobowego w spółkach kapitałowych czy spółdzielniach mają taką samą moc. Może to w głosowaniach doprowadzać do sytuacji patowych. Aby tego uniknąć, można uprzywilejować w prawie głosu prezesa zarządu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do braku rozstrzygnięcia w głosowaniu podczas zebrania zarządu może dojść najczęściej w sytuacji, gdy liczba członków zarządu jest parzysta. Powołanie zarządu o nieparzystej liczbie członków też niekoniecznie rozwiązuje problem. W przypadku wstrzymania się od głosu lub nieobecności jednego z członków – głosowanie również może mieć wynik remisowy. Wyjściem z sytuacji, w której liczba oddanych głosów „za” i „przeciw” jest równa, może być przyznanie decydującego głosu prezesowi zarządu.

 

Decydujący głos prezesa zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Szczególną moc głosu prezesowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą przyznać wspólnicy. Zgodnie z art. 208 § 8 Kodeksu spółek handlowych1 należy to zrobić w umowie spółki. Oprócz decydującego głosu, umowa spółki może przyznawać prezesowi także szczególne uprawnienia w kierowaniu pracami zarządu.

 

Uprawnienie do decydującego głosu jest skuteczne dla podjęcia uchwały tylko w przypadku równości głosów. Nie ma ono znaczenia, jeżeli do podjęcia uchwały wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu (np. przy powoływaniu prokurenta).

 

Decydujący głos prezesa zarządu w spółce akcyjnej

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

O szczególnych uprawnieniach prezesa spółki akcyjnej podczas głosowań, zgodnie z art. 371 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, może stanowić statut tej spółki. Analogicznie jak umowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością statut może przyznawać prezesowi również określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. Podobnie jak w spółce z o.o. szczególna moc głosu prezesa ma znaczenie tylko w sytuacji, gdy oddano równą liczbę głosów.

 

Decydujący głos prezesa zarządu w spółdzielni mieszkaniowej

 

W prawie spółdzielczym brak jest przepisów, które wprost pozwalałyby walnemu zgromadzeniu członków spółdzielni przyznać szczególne uprawnienia w głosowaniach zarządu jednemu z jego członków. Jednak zgodnie z art. 35 § 5 Prawa spółdzielczego2 tryb zwoływania posiedzeń zarządu oraz sposób i warunki podejmowania przez niego uchwał określa statut lub regulamin zarządu (jeżeli taki regulamin jest przewidziany w statucie). Nic więc nie stoi na przeszkodzi, aby decydujący głos został przyznany prezesowi zarządu w jednym lub w obydwu tych aktach.

 

 

 1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm)

2 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 03.06.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

»Podobne materiały

Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej

Artykuł omawia zagadnienia związane z głosowaniem we wspólnocie mieszkaniowej.

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W artykule tym omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące zgromadzenia wspólników, w szczególności jego funkcje, organizację, zasady działania.

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Likwidacja spółki akcyjnej jest następstwem zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Likwidację przeprowadzają członkowie zarządu albo inne osoby wskazane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub sąd. Cały proces kończy się wykr

Gdzie sprawdzić prezesa spółki?

Fakt zarządzania spółką przez konkretną, znaną nam osobę może niekiedy wiele powiedzieć o tym, czy spółka ta prowadzi działalność rzetelnie, a co za tym idzie, czy jest godna zaufania jako kontrahent lub też, czy warto w nią zainwestować. Warto korzystać więc z instrumentów, któ

Najprostsza metoda założenia spółki akcyjnej

W celu założenia spółki akcyjnej należy przede wszystkim sporządzić statut w formie aktu notarialnego oraz wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Konieczne jest również ustanowienie pierwszych organów spółki, w szczególności zarządu, który dokona zgłoszenia do KRS.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »