Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decydujący głos prezesa zarządu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.06.2013

Co do zasady głosy członków zarządu wieloosobowego w spółkach kapitałowych czy spółdzielniach mają taką samą moc. Może to w głosowaniach doprowadzać do sytuacji patowych. Aby tego uniknąć, można uprzywilejować w prawie głosu prezesa zarządu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do braku rozstrzygnięcia w głosowaniu podczas zebrania zarządu może dojść najczęściej w sytuacji, gdy liczba członków zarządu jest parzysta. Powołanie zarządu o nieparzystej liczbie członków też niekoniecznie rozwiązuje problem. W przypadku wstrzymania się od głosu lub nieobecności jednego z członków – głosowanie również może mieć wynik remisowy. Wyjściem z sytuacji, w której liczba oddanych głosów „za” i „przeciw” jest równa, może być przyznanie decydującego głosu prezesowi zarządu.

Decydujący głos prezesa zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Szczególną moc głosu prezesowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą przyznać wspólnicy. Zgodnie z art. 208 § 8 Kodeksu spółek handlowych1 należy to zrobić w umowie spółki. Oprócz decydującego głosu, umowa spółki może przyznawać prezesowi także szczególne uprawnienia w kierowaniu pracami zarządu.

 

Uprawnienie do decydującego głosu jest skuteczne dla podjęcia uchwały tylko w przypadku równości głosów. Nie ma ono znaczenia, jeżeli do podjęcia uchwały wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu (np. przy powoływaniu prokurenta).

Decydujący głos prezesa zarządu w spółce akcyjnej

O szczególnych uprawnieniach prezesa spółki akcyjnej podczas głosowań, zgodnie z art. 371 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, może stanowić statut tej spółki. Analogicznie jak umowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością statut może przyznawać prezesowi również określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. Podobnie jak w spółce z o.o. szczególna moc głosu prezesa ma znaczenie tylko w sytuacji, gdy oddano równą liczbę głosów.

Decydujący głos prezesa zarządu w spółdzielni mieszkaniowej

W prawie spółdzielczym brak jest przepisów, które wprost pozwalałyby walnemu zgromadzeniu członków spółdzielni przyznać szczególne uprawnienia w głosowaniach zarządu jednemu z jego członków. Jednak zgodnie z art. 35 § 5 Prawa spółdzielczego2 tryb zwoływania posiedzeń zarządu oraz sposób i warunki podejmowania przez niego uchwał określa statut lub regulamin zarządu (jeżeli taki regulamin jest przewidziany w statucie). Nic więc nie stoi na przeszkodzi, aby decydujący głos został przyznany prezesowi zarządu w jednym lub w obydwu tych aktach.

 1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm)

2 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 0 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki