Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data zakupu nieruchomości po sprzedaży mieszkania a zwolnienie z podatku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.02.2012

25 miesięcy temu sprzedałem mieszkanie. Po zbyciu nieruchomości napisałem oświadczenie, że uzyskane pieniądze wydam na cele mieszkaniowe. Byłem przekonany, że mogę to zrobić do końca roku kalendarzowego dwa lata po sprzedaży mieszkania – jednak chodzi o datę sprzedaży plus dwa lata. Czy mogę przywrócić termin? Już niebawem kupię inne mieszkanie. Jakiego rodzaju dokument zakupu jest uznawany jako dowód wydania pieniędzy na cele mieszkaniowe?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw „do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym os osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.”

 

Stwierdzenie „przed dniem 1 stycznia 2007 r.” nie jest precyzyjne, ale przyjmuje się, że zastosowanie ma treść ustawy aktualna na dzień 31 grudnia 2006 roku.

 

Podatek od przychodu osiągniętego ze sprzedaży mieszkania, zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2006 roku, ma formę ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu, a nie jak jest obecnie 19% od dochodu.

 

W Pańskim przypadku zastosowanie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 32, który wskazywał, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

 

 1. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

   

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 1. w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części,
 2. w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,
 3. w całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,
 4. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów”.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z dnia 20.09.2010 r., sygn. akt III SA/Wa 691/10 – publikacja Legalis) wskazuje, moim zdaniem słusznie, iż „dla skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) konieczne jest dokonanie przed upływem dwóch lat od dnia uzyskania przychodu zarówno wydatkowania przychodów pochodzących ze sprzedaży poprzednio posiadanego lokalu mieszkalnego, jak i dokonane czynności związanych z nabyciem kolejnego lokalu czy nieruchomości, czyli zawarcie umowy ostatecznej sprzedaży. Organ podatkowy zobowiązany jest do ustalenia w toku postępowania dowodowego, czy podatnik złożył deklarację, co do planowanego przeznaczenia środków otrzymanych na skutek zbycia w terminie 14 dni od dokonania zbycia, a następnie czy rzeczywiście w okresie 2 lat od dnia zbycia wydatkował otrzymane środki na cele, o których mowa w art. 21 ust.1  pkt 32 lit a) i e) wskazanej ustawy podatkowej”.

 

Konkludując, termin wynosi dwa lata od dnia sprzedaży; jest nieprzywracalny, bowiem przywracalne są jedynie terminy procesowe.

 

Pyta Pan również, jakiego rodzaju dokument zakupu jest uznawany jako dowód wydania pieniędzy na cele mieszkaniowe.

 

Dokument zależy od sposobu wydatkowania kwoty i celu, jaki z wyżej wymienionej listy został wybrany – nabycie nieruchomości dokumentuje np. akt notarialny. Musi być wydatkowana kwota ze sprzedaży.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 minus cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy umowa deweloperska zapewnia ulgę mieszkaniową?

Dwa lata temu sprzedałem odziedziczone mieszkanie i złożyłem PIT-39, gdzie uzyskaną kwotę postanowiłem przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. W tym roku zaciągnąłem kredyt na nowe mieszkanie i wpłaciłem gotówką na poczet kredytu – całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży. Podpisałem u notariusza umowę deweloperską i uzyskałem wpis w księgach wieczystych („Roszczenie o wybudowanie budynku nr XX, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego nr X i przeniesienie własności tego lokalu i praw związanych z lokalem”). Czy to wystarcza do zwolnienia mnie z obowiązku zapłaty podatku? Pełny akt własności mieszkania otrzymam dopiero za rok, gdyż jest ono dopiero budowane.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »