.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Data wsteczna – czy można ją ustalić, wnosząc o wyższe alimenty?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 20.12.2011

Otrzymuję alimenty na dwóch synów od ojca dzieci, ale są one dość niskie. Chciałabym złożyć pozew o ich podwyższenie i zażądać ustalenia daty wstecznej świadczenia w nowej wysokości. Czy to jest możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Pani pytanie szukać należy w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) oraz we wciąż aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 137 § 1 K.r.io., „roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech”. Z kolei § 2 mówi o tym, że „niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty”.

 

Wobec powyższego uznać należy zatem, że możliwość dochodzenia przed sądem alimentów za okres wsteczny sprzed wytoczenia powództwa istnieje w zakresie obejmującym co najwyżej 3 ostatnie lata (ze względu na okres przedawnienia tych roszczeń).

 

Zwrócić należy jednak uwagę również na wciąż aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym „dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w przypadku, gdy pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania”, czego przykładem mogą być np. zaległości czynszowe istniejące w chwili wytaczania powództwa (tak Sąd Najwyższy m.in. w uchwale z dnia 29.09.1949 r., sygn. akt WaC 389/49, w uchwale z dnia 08.06.1968 r., sygn. akt III CZP 65/68 oraz w wyroku z dnia 08.06.1976 r., sygn. akt III CRN 88/76).

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że alimentów za okres sprzed wytoczenia powództwa mogłaby się Pani domagać jedynie przy spełnieniu powyższych warunków.

 

Samo zaś domaganie się podwyższenia alimentów na przyszłość możliwe jest, zgodnie z przepisem art. 138 K.r.io., w razie zmiany szeroko rozumianych stosunków, czyli w praktyce uzależnione jest od tego, czy od chwili ustalenia aktualnie obowiązujących alimentów wzrosły uzasadnione potrzeby dzieci lub znacząco poprawiła się sytuacja finansowa zobowiązanego do zapłaty alimentów ojca. Powyższe znajduje również swoje potwierdzenie w treści przepisu art. 135 § 1 K.r.io., zgodnie z którym „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

 

Dlatego też istotne jest, aby, występując z powództwem o podwyższenie alimentów, móc należycie wykazać istnienie wszystkich powyższych okoliczności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl