.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Data płatności weksla

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 30.10.2012

Mam ogromne zadłużenie. Wierzyciel proponuje mi weksel plus ugodę. Boję się żądania natychmiastowej spłaty. Jak się przed tym zabezpieczyć? Na jakiej zasadzie ustala się datę płatności weksla?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie musi się Pan obawiać, że wierzyciel na podstawie wystawionego przez Pana weksla może zmusić Pana do natychmiastowej spłaty długu, jeżeli podpisze Pan weksel odpowiednio wypełniony.

 

Przede wszystkim może Pan wystawić weksel własny pełny, który posiada wypełnione wszystkie konstytutywne elementy weksla własnego, czyli:

 

  • miejsce wystawienia weksla,
  • datę wystawienia weksla,
  • kwotę zobowiązania wekslowego,
  • oświadczenie o zobowiązaniu się przez Pana do zapłaty weksla własnego,
  • imię i nazwisko remitenta (czyli Pana wierzyciela),
  • datę płatności weksla,
  • podpis wystawcy (tj. Pana),
  • miejsce płatności weksla.

 

Jeżeli te wszystkie elementy – a w szczególności data płatności – zostaną wypełnione przed podpisaniem weksla, wierzyciel nie ma możliwości dochodzenia swojej wierzytelności przed upływem daty płatności weksla. Gdyby wierzyciel skierował do sądu pozew przed wskazaną na wekslu datą płatności, pozew podlegałby oddaleniu.

 

Data płatności weksla może być ustalona na cztery sposoby wskazane w art. 33 ustawy Prawo wekslowe.

 

Weksel bez wskazania terminu płatności jest ważny i jest płatny za okazaniem (domniemanie z art. 2 ust. 2).

 

1. Data płatności może być ustalona na konkretny dzień.

 

Trzeba odróżnić termin płatności od terminu wymagalności płatności. Termin płatności może przypadać na dowolny dzień, także na dzień ustawowo wolny. Z kolei termin wymagalności może przypadać wyłącznie na dzień roboczy, np. termin płatności weksla przypada na niedzielę, ale pierwszy dzień wymagalności weksla przypada dopiero w pierwszy roboczy dzień po dniu płatności (art. 38).

 

2. Weksel może być płatny w pewien czas po okazaniu.

 

Może się zdarzyć tak, że weksel jest płatny w tym samym dniu, co go wystawiono, czyli jest wymagalny natychmiast. Aby zabezpieczyć się przed takim działaniem remitenta, można wpisać „płatny w miesiąc po okazaniu”. W takiej sytuacji wierzyciel dwa razy musi odwiedzić osobę: raz przy okazaniu weksla, a drugi raz po odbiór kwoty wekslowej.

 

3. Weksel może być płatny w pewien czas po dacie.

 

4. Weksel może być płatny za okazaniem.

 

Weksel jest płatny za okazaniem, jeśli na wekslu wpisano wyraźnie „za okazaniem” albo całkowicie przemilczano termin płatności.

 

Jak już napisałem, wpisanie daty płatności zabezpiecza Pana przed żądaniem natychmiastowej spłaty. Wierzyciel może optować jednak, aby wystawił Pan weksel niezupełny, zwany wekslem in blanco. Jest to weksel, w którym brakuje któregokolwiek z elementów konstytutywnych weksla, a którego remitent może sam uzupełnić. Tym elementem może być data płatności weksla.

 

Zgadzając się na wystawienie weksla niezupełnego, może się Pan zabezpieczyć, podpisując jednocześnie z wierzycielem tzw. deklarację wekslową.

 

Deklaracja wekslowa to porozumienie pozawekslowe, to normalna umowa cywilnoprawna, w której wystawca i remitent ustalają, w jaki sposób posiadacz weksla uzupełni go.

 

Umowa ta może być zawarta w dowolnej formie, nawet ustnie, ale wówczas powstanie problem dowodowy. Deklaracja wekslowa może wskazywać, kiedy remitent może wypełnić weksel. Postanowienia deklaracji wekslowej są dla remitenta wiążące.

 

Gdy weksel wypełni remitent, który był stroną porozumienia wekslowego (czyli Pana wierzyciel), wówczas dłużnik (Pan) może podnieść zarzut uzupełnienia weksla niezgodnie z deklaracją. W tej sytuacji zobowiązanie wekslowe przestaje istnieć. Dłużnik pozostaje jedynie odpowiedzialny za zobowiązania wynikające ze stosunku podstawowego.

 

Może się jednak zdarzyć, że remitent (Pana wierzyciel) przeniesie prawa z weksla na inną osobę, lecz nie poinformuje jej o istnieniu deklaracji wekslowej. Nabywca weksla, który nie wie o deklaracji wekslowej – jest w dobrej wierze, nie jest związany postanowieniami deklaracji wekslowej i może wypełnić weksel, wpisując datę płatności weksla wcześniejszą niż wskazana w deklaracji.

 

Można się zabezpieczyć przed tego typu sytuacją, umieszczając na wekslu klauzulę „nie na zlecenie” (art. 11 Prawa wekslowego). Wpisanie takiej klauzuli powoduje bezskuteczność indosu (przeniesienia praw z weksla).

 

„Art. 11. Każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie.

 

Jeżeli wystawca umieścił w wekslu wyrazy »nie na zlecenie« lub inne zastrzeżenie równoznaczne, można przenieść weksel tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu”.

 

Roszczenia z weksla wierzyciel ma możliwość dochodzić w postępowaniu nakazowym. Sąd rozstrzyga o zasadności pozwu na posiedzeniu bez udziału powoda i pozwanego, badając jedynie istnienie zobowiązania wekslowego od strony formalnej – czy weksel jest wypełniony poprawnie. Jeżeli wierzyciel wystąpi z pozwem przed upływem daty płatności wskazanej na wekslu, sąd stwierdzi brak formalny weksla i oddali pozew.

 

Jeżeli w przypadku weksla niezupełnego (in blanco) wierzyciel wypełni weksel niezgodnie z deklaracją wekslową, ale poprawnie od strony formalnej, sąd wyda przeciwko Panu nakaz zapłaty, lecz będzie mógł Pan wnieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z deklaracją. W tej sytuacji sąd wyznaczy rozprawę i stwierdziwszy, że zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z deklaracją jest zasadny, uchyli nakaz zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl