Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data nabycia nieruchomości

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 17.04.2014

Dnia 11.10.2009 r. nabyliśmy nieruchomość (działkę) wraz z naszą córką (współwłasność). Aktem notarialnym 19.08.2013 r. znieśliśmy współwłasność, dzieląc się ziemią na pół z córką. Teraz chcemy sprzedać naszą część. Kiedy upłynie 5 lat od zakupu działki? Co jest w tym przypadku datą nabycia nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Data nabycia nieruchomości to 11.10.2009 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi:


„Art. 10. 1. Źródłami przychodów są: (…)

 

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

 

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

 

Patrząc na sprawę bez zniesienia współwłasności, okres pięciu lat liczy się nie od daty nabycia nieruchomości, ale od końca roku podatkowego, w jakim nabycie nastąpiło. Stąd prosta droga do tego, że 5 lat upłynie 31.12.2014 r.

 

Data zniesienia współwłasności to 19.08.2013 r.

 

Chwila przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym ustalana jest zgodnie z normami prawa cywilnego. Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.

 

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, mówimy o współwłasności. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać.

 

Każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. W jej wyniku może dojść do zmiany w zakresie prawa własności. Jeden ze współwłaścicieli może stać się jej wyłącznym właścicielem. Rzecz może zostać podzielona na kilka – stosownie do udziałów współwłaścicieli.

 

A więc współwłaściciele mogą otrzymać tyle, ile wynika z ich udziałów lub ponad ten udział.

 

Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy wówczas, jeżeli nabyte na własność rzeczy (prawa) mieszczą się w ramach udziału, jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat.

 

Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu, mamy do czynienia z odrębnym nabyciem przez określonego współwłaściciela, gdyż zwiększa się stan jego posiadania (nie ma znaczenia, że zniesienia współwłasności dokonuje się bez spłat i dopłat).

 

Gdy przy zniesieniu współwłasności nastąpi przysporzenie na rzecz współwłaściciela ponad jego udział posiadany przed zniesieniem współwłasności, oznacza to, że dla części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności.

 

Wobec powyższego dla celów podatku dochodowego konieczne jest ustalenie, czy w wyniku zniesienia współwłasności dotychczasowi współwłaściciele otrzymali tyle, ile wynosił ich udział we współwłasności, czy też więcej.

 

Bieg terminu pięcioletniego dla części udziału w nieruchomości nabytego w takim zakresie jak posiadany udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie pierwotne – tj. od 31.12.2009.

 

Bieg terminu pięcioletniego dla części udziału w nieruchomości nabytego ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności – tj. od 31.12.2013.

 

Zbycie do 31.12.2014 r. spowoduje opodatkowanie całości – nie upłynie 5 lat ani od nabycia pierwotnego, ani od nabycia po zniesieniu współwłasności.

 

Zbycie po 31.12.2014, a przed 31.12.2018 r. spowoduje opodatkowanie tylko części nieruchomości, jaka została nabyta w 2013 w wyniku zniesienia współwłasności ponad dotychczas posiadany udział zbywcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus dwa =

»Podobne materiały

Który moment uznaje się za datę nabycia nieruchomości?

Sześć lat temu podpisałem umowę przyrzeczenia sprzedaży mieszkania. Do podpisania aktu notarialnego doszło dwa lata później. Chciałbym sprzedać to mieszkanie, ale boję się, że zapłacę podatek. Który moment uznaje się za datę nabycia nieruchomości?

 

Odroczenie wpłaty podatku od sprzedaży nieruchomości

Sprzedałem mieszkanie w 2008 r. tuż przed upływem 5 lat od jego nabycia. Niestety sprzedaż jest obciążona 10% podatkiem. Zadeklarowałem, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup w ciągu 2 lat nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jedną czwartą kwoty, jaką uzyskałem ze sprzedaży, zwróciłem do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »