Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data i sposób odbioru zatrzymanego prawa jazdy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 06.04.2010

25 kwietnia 2009 r. zatrzymano mi na rok prawo jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyku. Przyznałem się do winy. Przeprowadzono badanie krwi (wykazało obecność narkotyku), później byłem ponownie przesłuchiwany. Moje prawo jazdy jest w wydziale komunikacji. Czy 25 kwietnia, jeśli nie dostanę żadnego nowego pisma z sądu, mogę zgłosić się po mój dokument? Na jakiej podstawie go odebrać? Czy mogę żądać jakiegoś odszkodowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”. Ponadto w § 3 stwierdza się, iż „w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów jest przymusowe i w zasadzie sąd nie może odstąpić od nałożenia takiego zakazu na obwinionego.

 

Stosownie zaś do art. 29 § 1 „zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat”, a ponadto (§ 3) „zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie”.

 

W Pańskiej sprawie znaczenie będzie miał przepis § 4 tegoż art., zgodnie z którym „na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu”.

 

Zatrzymanie Pańskiego prawa jazdy będzie trwało co najmniej do dnia uprawomocnienia się wyroku sądu nakładającego na Pana zakaz prowadzenia pojazdów i właśnie na tę chwilę należało będzie ocenić, czy uprzednie zatrzymanie nie trwało dłużej lub dokładnie tyle, na ile skazał Pana sąd. W takim przypadku okres zatrzymania prawa jazdy zostanie Panu zaliczony na poczet tej kary, a prawo jazdy powinno zostać zwrócone. W przypadku orzeczenia np. zakazu prowadzenia pojazdów na okres 2 lat, a zatrzymanie do tego czasu trwało już rok, pozostanie Panu kolejny rok oczekiwania na zwrot prawa jazdy.

 

Odnosząc się zatem do Pańskiego pytania o ewentualną możliwość osobistego odbioru prawa jazdy już 25 kwietnia, niestety stwierdzić należy, że póki postępowanie przygotowawcze jest w toku, to o zwrocie prawa jazdy decyduje organ postępowanie to prowadzący (policja bądź prokurator). Z praktyki zaś wynika, iż prawo jazdy nie jest zwracane aż do prawomocnego zakończenia sprawy, choć w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, by zwrócić się z wnioskiem o jego wcześniejszy zwrot (na co jednak nie należy liczyć).

 

Podsumowując powyższe, wskazać trzeba, iż zwrotu zatrzymanego Panu prawa jazdy nie powinien Pan oczekiwać wcześniej niż przed prawomocnym zakończeniem sprawy.

 

Odnośnie zaś pytania o możliwość dochodzenia przez Pana odszkodowania lub zadośćuczynienia za zatrzymanie prawa jazdy, to również i tu niestety nie sposób dopatrzyć się podstaw do uwzględnienia takiego roszczenia.

 

Zgodnie bowiem z art. 114 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zasadzie jedynie „obwinionemu, który w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania został następnie uniewinniony albo wobec którego umorzono postępowanie wskutek okoliczności nieuwzględnionych we wcześniejszym postępowaniu, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłą z wykonania względem niego w całości lub części kary lub środka karnego, których nie powinien był ponieść”.

 

Skoro więc Pan przyznał się do stawianych Panu zarzutów, a badanie wykonane przez biegłego wykazało, iż prowadził Pan pojazd, będąc po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, co stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, to nie zachodzą uzasadnione podstawy do dochodzenia przez Pana odszkodowania lub zadośćuczynienia. Takie sytuacje są wyjątkowe i, jak wskazano w powyższym przepisie, dotyczą spraw, w których obwiniony do końca kwestionował swoją odpowiedzialność i zostało to uwzględnione dopiero w wyniku rozpoznania kasacji lub skargi o wznowienie postępowania.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus zero =

»Podobne materiały

Przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

Otrzymałem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na jeden rok. Czy będę musiał ponownie zdawać egzamin? Co zrobić, aby przywrócono mi uprawnienie do kierowania pojazdami?  

 

Prawo jazdy zatrzymane w Norwegii

Zostało mi zatrzymane w Norwegii prawo jazdy. Policjant poinformował mnie, że mimo to wciąż mogę jeździć samochodem w Polsce i innych krajach UE. Twierdził, że mogę wyrobić nowe prawo jazdy w Polsce. Jak się zabrać za procedury? Czy policjant miał rację?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »