.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizny przed sprawą spadkową w sądzie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 05.11.2016

Kilka lat temu zmarł wujek. Pozostawił gospodarstwo. Żyjący spadkobiercy chcą przekazać mi swoje udziały w formie darowizny. Chcę przeprowadzić postępowanie spadkowej. Czy mogę otrzymać przed sprawą w sądzie darowizny za pomocą umowy notarialnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą śmierci spadkodawcy – jeżeli spadek przypadł kilku osobom – pomiędzy spadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Spadek, a także udział w spadku stanowią pewną wyodrębnioną masę majątkową, której własność przysługuje wszystkim spadkobiercom. Do czasu dokonania działu spadku masa ta może stanowić przedmiot czynności prawnej.

 

Każdy ze spadkobierców może swobodnie dysponować swoim udziałem w spadku. Zgodnie z art. 1051 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Pod pojęciem zbycia można rozumieć np. sprzedaż, zamianę lub darowiznę.

 

Tak jak spadek może zbyć spadkobierca, który go przyjął, tak i w przypadku zbycia udziału w spadku może ono nastąpić tylko po złożeniu przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku albo po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

 

Przedmiotem nabycia może być spadek będący własnością spadkobiercy, uzyskany zarówno w drodze spadkobrania ustawowego jak i testamentowego.

 

Przepisy prawa wskazują, iż umowa o zbycie udziału w spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność umowy.

 

Przepis art. 1051 Kodeksu cywilnego nie wymaga, aby spadkobierca przed zawarciem umowy o zbyciu spadku uzyskał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jednak umowę o zbycie udziału w spadku najlepiej jest zawrzeć po stwierdzeniu nabycia spadku. Wynika to z tego, że dopiero postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku określa w sposób w zasadzie ostateczny wielkość udziału danego spadkobiercy. Potwierdza również przysługujące prawa do spadku po określonym spadkobiercy.

 

Zbycie spadku lub udziału w spadku nie są uzależnione od zgody pozostałych spadkobierców.

 

Z praktyki wiem, że notariusze odmawiają sporządzenia umowy darowizny w sytuacji gdy nie została uregulowana sprawa spadkowa. Oczywiście może Pani spróbować zadzwonić do kilku notariuszy i spytać się, czy byliby skłonni taką umowę darowizny sporządzić. Jednakże z doświadczenia wiem, że notariusze, głównie, aby nie narazić się na zarzut nieważności takiej umowy, w sytuacji, gdyby w trakcie postępowania spadkowego przed sądem spadkobiercą okazała się inna osoba niż ta, która zawierała umowę darowizny, żądają uprzedniego przeprowadzenia sprawy spadkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »