Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizny między spadkobiercami po przeprowadzeniu postępowania spadkowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.07.2019

Po śmierci mamy (2008) przeprowadziliśmy postępowanie spadkowe (tata, siostra, ja). Postępowanie dotyczyło 2 nieruchomości oraz roszczenia z dekretu Bieruta po naszym dziadku (sprawa w toku). Mamy decyzję US o zwolnieniu nas z podatku w każdym przypadku. Chcemy między sobą dokonać darowizn tak, aby finalnie każda córka stała się w 100% właścicielem jednej z nieruchomości (ewentualnie rozliczenie różnicy wartości nieruchomości po otrzymaniu wycen tych nieruchomości). Teraz tata ma 2/3 w każdej nieruchomości, każda córka 1/6 w każdej nieruchomości. Pytanie dotyczy podatku przy kolejnych darowiznach: czy musimy czekać 5 lat (tak jak przy sprzedażny) od daty przeprowadzenia postępowania po mamie, czy możemy to zrobić już teraz? Czy możemy dokonać takich darowizn w przypadku roszczenia z dekretu Bieruta (sprawa w toku, trudno przewidzieć finał)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Darowizny między spadkobiercami po przeprowadzeniu postępowania spadkowego

Nie ma żadnego ustawowo wyznaczonego okresu, w jakim trzeba posiadać odziedziczony składnik majątku przed jego darowizną. Nabywając w drodze dziedziczenia spadek po mamie zmarłej w 2008 r., prawdopodobnie skorzystali Pastwo, składając druk SD-Z2, ze zwolnienia z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2017 r. , poz. 833 ), nabyte i zwolnione z opodatkowania w ten sposób rzeczy i prawa można w dowolnym momencie zbyć w drodze darowizny i nie powoduje to utraty nabytego skutecznie prawa do zwolnienia.

 

Samo zaś nabycie w drodze darowizny (gdy stronami darowizny są rodzice i dzieci oraz rodzeństwo – jak opisała to Pani w pytaniu) również może korzystać ze zwolnienia z art. 4a ustawy ww. Na mocy tego przepisu ustawodawca zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeże zgłoszą (druk SD-Z2) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od m.in. dnia powstania obowiązku podatkowego, który przy nabyciu w drodze darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł obdarowani muszą udokumentować, by korzystać ze zwolnienia, otrzymanie środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Roszczenie, o którym mowa, jest traktowane w ramach prawa podatkowego za prawo majątkowe, więc obejmuje darowiznę tego roszczenia ww. zwolnienie swoim zakresem przedmiotowym.

 

Warto pamiętać, iż obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 3 =

»Podobne materiały

Gabinet lekarski i kasa fiskalna

Prowadzę indywidualną praktykę lekarską (gabinet lekarski), mam kasę fiskalną. Pracuję też dla NZOZ – dokładnie w tym samym zawodzie (na umowę-zlecenie). Dawniej wystawiałam rachunek na NZOZ jako sprzedawca, nie miałam kasy fiskalnej. Nie wiem, czy obecnie do kopii faktury wystawio

Przejęcie kredytu a wartość mieszkania i podatek

Mój były partner przejmie kredyt, który zaciągnęłam na kupno mieszkania, a którego teraz nie mogę spłacać. Jaką wartość powinniśmy wpisać w akcie notarialnym, w którym będzie mowa o zbyciu udziałów? Czy można wpisać wartość początkową mieszkania, czy rynkową? Co z

Data rejestracji czy data rozpoczęcia działalności? – przekroczenie limitu obrotu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Podatnik zarejestrował działalność w grudniu 2007 r. Pierwszy przychód uzyskał w styczniu roku następnego. Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z 2008 roku „za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu”. Opierając s
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »