Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna samochodu w leasingu

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 10.06.2014

Mój mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie jest płatnikiem VAT, rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Ja nie pracuję razem z nim (ale rozliczamy się wspólnie z podatków, nie mamy rozdzielności majątkowej). Niedawno wykupił samochód z leasingu, który wziął na swoją działalność. Czy może przekazać go w drodze darowizny do mojego majątku osobistego? Jak to zrobić? Jakie będą konsekwencje podatkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na naszym rynku najbardziej rozpowszechnione są dwie formy leasingu – leasing operacyjny i leasing finansowy (kapitałowy). W przypadku umowy leasingu finansowego własność przedmiotu automatycznie przechodzi na korzystającego po zakończeniu okresu trwania umowy. W leasingu operacyjnym natomiast dotychczasowy korzystający może skorzystać z prawa do zakupu przedmiotu po zakończeniu podstawowego okresu umowy. Wśród przedsiębiorców najbardziej rozpowszechnioną jest umowa leasingu operacyjnego i ponieważ zaznacza Pani, iż Pani mąż po zakończeniu okresu umowy wykupił leasingowany samochód, domniemywam, że i w tym przypadku mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym.

 

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, iż właścicielem zakupionego składnika majątku – w naszym przypadku samochodu – pozostaje leasingodawca. Sam leasing polega zaś w tym przypadku na czasowym przekazaniu w użytkowanie rzeczonego samochodu (jest to niejako najem) i jest traktowany jako usługa. Czas leasingu jest zazwyczaj nieco krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanego samochodu. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową (zazwyczaj 1%). Wykup z kolei traktowany jest jak dostawa towaru, a już nie jak usługa. Oznacza to, że umowę leasingu można traktować odrębnie od umowy kupna-sprzedaży, którą w istocie jest wykup. 

 

Samochód używany dotychczas na podstawie umowy leasingu operacyjnego z chwilą wykupu może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych lub jednorazowo odniesiony w koszty. Innym wariantem jest niezaliczanie wykupionego samochodu do składników majątku firmy i przekazanie osobie bliskiej w darowiźnie. Jak wskazuje art. 888 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Ponieważ darowizna ma charakter nieodpłatny, nie wystąpi przychód, który mógłby zostać opodatkowany podatkiem dochodowym, i to zarówno w ramach źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, jak i określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., w skrócie: u.p.d.o.f.). Świadczenia tego typu w rodzinie są zwolnione z podatku.

 

Art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f., mówiący o przychodach z nieodpłatnych świadczeń, nie dotyczy profitów otrzymanych od osób z I i II grupy podatkowej. Chodzi tu o małżonka, a także o zstępnych (dzieci, wnukowie), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.o.d.o.f. jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego ani u Pani męża, jako osoby przekazującej samochód wykupiony z leasingu, ani u Pani, jako osoby obdarowanej z tytułu tej operacji, nie powstanie przychód w podatku dochodowym.

 

Darowizna samochodu w leasingu nie pociągnie więc za sobą dodatkowych skutków w podatku dochodowym.

 

Konsekwentnie darowizna prywatnej własności nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług darowizna towarów jest opodatkowana VAT tylko wtedy, gdy daruje ją podatnik, który miał prawo do odliczenia VAT przy nabyciu towaru będącego przedmiotem darowizny. W opisanym stanie faktycznym VAT nie był naliczany przez Pani męża, tylko z racji działalności niepodlegającej podatkowi VAT traktowany jako kwota brutto i wraz z kapitałem raty leasingowej „wrzucany” do kosztów uzyskania przychodu. Przy czym od 2014 r. samochód leasingowany nie jest już traktowany jako rzecz używana, w związku z tym nie obowiązuje już ograniczenie sześciu miesięcy do dokonania jego dalszej sprzedaży czy darowizny.

 

Należy jednak w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania darowizny zgłosić nabyty samochód na formularzu SD-Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - dziesięć =

»Podobne materiały

Ulga odsetkowa a chwilowy wynajem zakupionego mieszkania

W 2006 roku nabyłem nowe mieszkanie na kredyt. Spełniłem wszystkie warunki, by przysługiwała mi ulga odsetkowa. Mieszkanie odebrałem na początku roku 2008 i później je wynajmowałem przez okres 8 miesięcy (sam mieszkałem za granicą). W zeznaniu za zeszły rok po raz pierwszy ująłem ulgę podatkową, nat

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »