.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna samochodu

Przeniesienie własności samochodu można przeprowadzić w drodze darowizny. Darowizna samochodu, nawet bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeśli samochód zostanie faktycznie wydany obdarowanemu. Wymaga się jednak, aby umowę darowizny samochodu sporządzić w formie pisemnej. Jest to konieczne choćby z powodu przerejestrowania samochodu.

 Umowę darowizny reguluje art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

Art. 890 wskazuje ponadto:

§ 1. „Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron”.

W przypadku darowizny samochodu lub darowizny udziału w samochodzie żadna szczególna forma nie jest wymagana, a zatem wystarczy spełnienie przyrzeczonego świadczenia, aby umowa darowizny doszła do skutku.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Czy osoba, która jest we wspólnocie majątkowej z małżonkiem, może przekazać swojemu rodzicowi auto osobowe o wartości ok. 100 tys. złotych (darowizna samochodu) bez zgody współmałżonka? Samochód wchodzi w skład majątku dorobkowego małżonków.

W celu dokonania darowizny z majątku wspólnego wymagana jest zgoda współmałżonka. Wyjątkiem są drobne darowizny zwyczajowo przyjęte – one nie wymagają takiej zgody.

W literaturze wskazano, że ocena, czy chodzi o darowiznę drobną, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętą, może być dokonana jedynie w odniesieniu do konkretnego przypadku i z uwzględnieniem jego okoliczności. Wśród tych okoliczności niewątpliwie istotne znaczenie będzie mieć stan majątkowy spadkodawcy oraz obdarowanego spadkobiercy [E. Skowrońska-Bocian (w:) Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2003, s. 247].    Przeczytaj pełną treść

 

 Należy pamiętać, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi ujętymi w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zatem odpłatne zbycie składników majątku, o których mowa powyżej, nawet jeżeli przed zbyciem samochód osobowy wycofa Pan z działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej, gdy między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat.

Podatek z powyższej sprzedaży nie będzie wysoki, gdyż niezamortyzowana wartość początkowa samochodu jest kosztem uzyskania przychodu z jego sprzedaży, a Pan dokonuje odpisów z tytułu amortyzacji dopiero od kilku miesięcy.

Art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) wskazuje, że przychodami z działalności gospodarczej są „przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku” – zatem darowizna samochodu, jako zbycie nieodpłatne, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie spowoduje powstania przychodu ze źródła działalność gospodarcza.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Warunek jako element treści czynności prawnej
Artykuł omawia możliwości zastosowania oraz przesłanki skuteczności zastrzegania warunku w umowie lub innej czynności prawnej (np. darowizna samochodu).

Samochód dla żony - darowizna samochodu?
Jestem w sądownie orzeczonej separacji, w ramach której nie było określonego podziału majątkowego, a tylko ogólnie obowiązująca reguła – „pół na pół”. Mamy auto, którym jeździ wyłącznie żona, jednak w dowodzie rejestracyjnym, to ja figuruję jako właściciel. Chciałbym dostać połowę wartości samochodu i przekazać auto żonie (umowa darowizny samochodu), tak aby w dokumentach widniało jej nazwisko. Jak zrobić to najprościej?

Nagła śmierć taty a kwestia przerejestrowania otrzymanego od niego samochodu

Rok temu otrzymałem od taty samochód, jednak nie dopełniliśmy obowiązku urzędowej zmiany właściciela. Kilka miesięcy później mój tata nagle zmarł, a niedługo po nim zmarła także mama. Z naszej rodziny pozostałem tylko ja i siostra. Czy musi odbyć się sprawa spadkowa, czy może da się jakoś inaczej przerejestrować pojazd? Podkreślę, że ta darowizna samochodu nie jest w żaden sposób udokumentowana.Samochód jako współwłasność narzeczonych

Mam zamiar kupić nowy samochód. Planuję uczynić jego współwłaścicielem mojego narzeczonego. Czy jeżeli kiedyś się rozstaniemy, to będę musiała uzyskiwać jego zgodę na czynności formalno-prawne związane z pojazdem? Czy ustalenie nierównych udziałów (np. 95% i 5%) wymaga potwierdzenia notarialnego? Czy w razie śmierci któregoś z nas prawo do samochodu uzyskuje najbliższa rodzina?Zakup samochodu w trakcie rozwodu – darowizna samochodu

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej, potrzebuję kupić samochód. Jeśli rodzice przekażą mi pieniądze na jego zakup w formie darowizny, to czy pojazd przy podziale majątku będzie traktowany jako mój majątek osobisty? A może rodzice powinni mi kupić samochód i przekazać w obecności notariusza (darowizna samochodu)? Czy zakup auta na moją firmę spowoduje, że samochód będzie tylko mój?

 Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl