Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna rzeczowa i pieniężna dla dziecka

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 07.11.2014

Zamierzam w jednym roku dokonać na rzecz syna darowizny pieniężnej (80 tys. zł) i rzeczowej – mieszkania kupionego na kredyt (jeszcze spłacany). Nie upłynęło 5 lat od nabycia tej nieruchomości. Syn zamierza sprzedać mieszkanie i łącznie z pieniędzmi z darowizny przeznaczyć całość na zakup działki z domkiem. Czy wystąpią jakieś podatki i kto je zapłaci? Czy mogę dokonać w jednym roku tych dwóch darowizn? Czy są jakieś kwotowe ograniczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna pieniężna dokonana w określonej formie będzie zwolniona z podatku od darowizn w całości. Podobnie rzecz ma się z darowizną mieszkania.

 

Darowizna mieszkania wymaga formy aktu notarialnego, natomiast darowizna pieniędzy musi być dokonana w formie przelewy z konta bankowego ojca na konto bankowe syna.

 

Jeżeli obie darowizny dokonane byłyby w formie akty notarialnego, to notariusz przekaże informacje o tym do urzędu skarbowego – ani ojciec, ani syn nie muszą nic więcej robić.

 

W przypadku darowizny pieniędzy w zwykłej formie syn musi zgłosić ten fakt w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania do US. W razie niezgłoszenia w tym terminie utraci prawo do zwolnienia.

 

Według ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

 

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

 

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego”.

 

Obecnie nie ma górnej granicy kwoty wolnej od podatku w przypadku darowizny od rodziców dla dzieci – mogą to być miliardy złotych.

 

W razie zachowania wskazanych okoliczności syn nie zapłaci podatku od darowizny. Ojciec nie jest tym podatkiem objęty.

 

Ojciec nie będzie musiał płacić podatku dochodowego z powodu zbycia nieruchomości prze upływem określonego czasu od nabycia (5 lat) z tego względu, że jak stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: „art. 2. 1. przepisów ustawy nie stosuje się do (…) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (…)”.

 

Jednak syn w razie zbycia mieszkania będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli jednak w ciągu 2 lat od zbycia przeznaczy te pieniądze na własne cele mieszkaniowe – to kwota ze sprzedaży nie będzie opodatkowana.

 

W ciągu jednego roku można zrobić dowolną ilość darowizn i w dowolnej formie. Jeżeli będą to darowizny od ojca dla syna, wszystkie i w całości będą wolne od podatku od darowizn – jeżeli zachowane zostaną warunku uzyskania prawa do zwolnienia.

 

Przy darowiźnie wystąpić może podatek od czynności cywilnoprawnych, o ile syn przejmowałby razem z darowizną jakieś zobowiązania ojca związane z mieszkaniem. Podatek naliczałby notariusz w wysokości 2% od wartości przejmowanych przez syna długów ojca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 4 =

»Podobne materiały

Darowizna pieniężna na rzecz córki

Dokonałem darowizny pieniężnej na rzecz córki, która jest kobietą zamężną. Córka i jej małżonek planują kupić mieszkanie. Nieruchomość zostanie nabyta głównie dzięki środkom z darowizny. Czy w akcie notarialnym powinien znaleźć się zapis, że większość pieniędzy na zakup mieszkania pochodziła z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »