.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna pieniężna na rzecz córki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.02.2013 • Zaktualizowane: 21.02.2021

Dokonałem darowizny pieniężnej na rzecz córki, która jest kobietą zamężną. Córka i jej małżonek planują kupić mieszkanie. Nieruchomość zostanie nabyta głównie dzięki środkom z darowizny. Czy w akcie notarialnym powinien znaleźć się zapis, że większość pieniędzy na zakup mieszkania pochodziła z majątku odrębnego córki? Jak zabezpieczyć przyszłość córki?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna pieniężna na rzecz córki

Dokonanie darowizny na rzecz córki a zakup mieszkania przez małżonków z pieniędzy pochodzących głównie z tej darowizny

Pana pytanie dotyczy darowizny pieniężnej na rzecz córki. Sprawę można rozwiązać na kilka sposobów.

 

Co do zasady, przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny małżonków. Przepisy przewidują taką dorozumianą zasadę.

 

Rozumiem jednak, że dokonał Pan darowizny pieniężnej na rzecz córki – mowa o znacznej kwocie – i teraz zastanawia się Pan, jak zabezpieczyć córkę na przyszłość (w razie rozpadu związku czy podziału majątku).

 

Pierwszym wyjściem jest zapisanie w akcie notarialnym, że środki w określonej wysokości pochodzą z majątku odrębnego córki. Można zakupić mieszkanie na udziały – nie na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, ale w ułamkowych procentach odpowiadających wniesionej kwocie.

 

Można także wpisać od razu mieszkanie jako majątek wspólny małżonków.

 

Najbezpieczniej będzie jednak zarejestrować darowiznę pieniężną na rzecz córki w US, aby nie było wątpliwości co do źródła pochodzenia środków finansowych. W każdym z omówionych przypadków proponuję to zabezpieczyć.

Nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny

Jeśli mieszkanie stanie się majątkiem wspólnym na zasadzie wspólności ustawowej, córka będzie mogła – w przypadku podziału majątku – podnosić kwestię nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny.

 

Jak podaje art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Rozliczeniu podlegają wydatki i nakłady poczynione zarówno w drodze czynności prawnej, jak i w drodze działań faktycznych.

 

Ze względu na włączenie przez ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. do majątku osobistego każdego z małżonków – chyba że przepis szczególny stanowi inaczej – wszystkich przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za składniki majątku osobistego (art. 33 pkt 10), zwrotowi podlegają wydatki i nakłady poczynione z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny, które poczynione zostały zarówno ze składników majątkowych bezpośrednio należących do majątku osobistego (art. 33 pkt 1-3), jak i ze wszystkich przedmiotów nabytych w zamian za te składniki majątku osobistego.

Zakup mieszkania za pieniądze z darowizny otrzymanej przez jednego z małżonków

Jeśli będzie ślad w postaci przelewu pieniędzy z konta ojca na konto córki, a potem z konta córki na konto sprzedającego mieszkanie – sprawa będzie łatwa do udowodnienia przy podziale majątku. Córka będzie mogła dochodzić swoich praw – włącznie z ustaleniem, że majątek w postaci mieszkania powstał np. w 90% z jej majątku. Wtedy tak właśnie sąd podzieli majątek wspólny – ten majątek będzie stanowiło 10% wartości mieszkania i tylko tyle będzie do podziału.

 

Nawet gdy w tym czasie – przez cały okres małżeństwa – małżonkowie będą figurować jako współwłaściciele bez określania ułamkowych udziałów czy wskazywania, że środki są majątkiem odrębnym córki.

 

W każdym przypadku jest ważne, aby zachować dowody na pochodzenie środków finansowych (tj. darowiznę pieniężną na rzecz córki).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »