.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna pieniężna na angielskie konto

Szwagier planuje przelać mi na konto angielskie 50 tys. zł. Mieszkam w Anglii od 6 lat. Jestem rezydentem, ale nie obywatelem. Pracuję i płacę podatki. Czy będę musiał rozliczyć się z tej darowizny lub zapłacić jakiś podatek? Czy lepiej byłoby, gdyby tę kwotę przelała mi siostra?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wypowiem się odnośnie Pana obowiązków podatkowych w Anglii, gdyż nie udzielamy w tym zakresie informacji. Posiada Pan jednak polskie obywatelstwo, a to może w pewnym stopniu determinować obowiązek podatkowy w Polsce. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Jednak należy pamiętać, że również nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. obejmuje swym zakresem:

 

1. w Zjednoczonym Królestwie:

 

i) podatek dochodowy (the income tax),

ii) podatek od spółek (the corporation tax) oraz

iii) podatek od zysków majątkowych (the capital gains tax),

 

2. w Polsce:

 

i) podatek dochodowy od osób fizycznych oraz

ii) podatek dochodowy od osób prawnych.

 

Konwencja ta zatem nie dotyczy podatku od darowizny (podatek od spadków i darowizn) uregulowanego ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

 

Zatem darowizna dla Pana, jak wynika z powyższego, podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem od spadków i darowizn, a obowiązek podatkowy ciąży właśnie na Panu jako obdarowanym. W przypadku darowizny od szwagra będzie ona podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych dla II grupy podatkowej (odpowiedniej dla małżonków rodzeństwa), tj. opodatkowana jest od kwoty ponad 7 276 zł i od wspomnianej kwoty, po odliczeniu tej kwoty wolnej, podatek wyniesie 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł. Pan będzie obowiązany złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru, tj. SD-3.

 

Podatku można by uniknąć, gdyby obdarowała Pana siostra (tylko siostra, a nie siostra wraz z mężem – najlepiej z majątku odrębnego), wtedy bowiem może Pan tu skorzystać ze zwolnienia od tego podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. rodzeństwo, jeśli obdarowani (czyli Pan):

 

  • zgłoszą (zgłoszenia dokonuje się na druku SD-Z2) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (tu 6 miesięcy od daty dokonania przelewu, który ze swego konta winna siostra dokonać na Pana konto),
  • udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9 637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl