Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna pieniężna

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.02.2014

Otrzymałem darowiznę pieniężną od mamy. Pieniądze dostałem „do ręki”, bez jakiejkolwiek umowy czy poświadczenia. Moje pytania:

 

  1. Czy istnieje wymóg sporządzenia umowy darowizny pieniężnej w formie pisemnej?
  2. Jeśli nie, to czy US może zakwestionować fakt dokonania darowizny w formie ustnej?
  3. Czy US może kwestionować zgłaszaną kwotę, jeżeli nie ma żadnego potwierdzenia przelewu czy przekazu pieniężnego?
  4. Czy US może wystąpić z żądaniem wykazania, skąd pochodziły pieniądze darowane mi przez mamę i czy ma prawo kontrolować prywatne rachunki bankowe (moje i mamy)?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna pieniężna nie będzie korzystać ze zwolnienia ogólnego od podatku od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn warunkiem zwolnienia jest, w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Zatem darowizna pieniężna powinna zostać opodatkowana na zasadach ogólnych (jeśli przekroczono kwotę wolną, tj. 9637 zł, w sumie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie). Podatek wyniesie więc 3%, 5%, 7% w zależności od kwoty (art. 15 ust. 1 ww. ustawy). Należy w terminie miesiąca złożyć zeznanie podatkowe SD-3.

 

Odpowiadając jednak na Pana pytania:

 

1. Nie, oświadczenie darczyńcy co prawda powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednak nie jest to wymóg bezwzględny, bowiem umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy (zatem również ustna) jest ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, tj. np. pieniądze zostały przekazane.

 

2. Nie, organy podatkowe są świadome, że regułą są właśnie darowizny pieniędzy bez pisemnej umowy.

 

3. Organ podatkowy może kwestionować wszystko, oczywiście stan faktyczny i ewentualne zarzuty muszą mieć jakieś oparcie – niemniej jednak nie zmienia to faktu, że wysokość darowizny determinuje tu podstawę opodatkowania, a prawidłowość jej ustalenia jest właśnie tym, co najczęściej kwestionują organy podatkowe.

 

4. Tak, organ podatkowy może zbadać u darczyńcy legalność pochodzenia pieniędzy. W zależności od formy postępowania i organu je prowadzącego w kontroli możliwe jest kontrolowanie rachunków bankowych, zarówno mamy, jak i Pana. Z art. 182 § 1 Ordynacji podatkowej wynika wprost:

 

„§ 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:

 

1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

 

2) posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków”.

 

Z kolei według art. 183 Ordynacji podatkowej:

 

„Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w art. 182, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego może wystąpić po uprzednim wezwaniu [Pana lub mamy w zależności od tego, kto będzie kontrolowany: czy mama w zakresie legalności przychodu i jego opodatkowania, czy Pan – przyp. aut.] do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie:

 

1) nie udzieliła informacji;

 

2) nie upoważniła odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji;

 

3) udzieliła informacji, które wymagają uzupełnienia lub porównania z informacjami pochodzącymi z instytucji finansowej”.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 17.12.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus I =

»Podobne materiały

Darowizna pieniężna na rzecz córki

Dokonałem darowizny pieniężnej na rzecz córki, która jest kobietą zamężną. Córka i jej małżonek planują kupić mieszkanie. Nieruchomość zostanie nabyta głównie dzięki środkom z darowizny. Czy w akcie notarialnym powinien znaleźć się zapis, że większość pieniędzy na zakup mieszkania pochodziła z

 

Darowizna dla syna od ojca i macochy

Chciałbym podarować mojemu pełnoletniemu synowi 40 tys. zł. Czy umowę darowizny musi podpisać też moja żona (nie jest matką syna)? Mamy wspólnotę majątkową. Czy wystarczy umowa darowizny, którą podpiszę ja i syn?

 

Darowizna mieszkania czy pieniędzy ze sprzedaży?

Chcę sprzedać mieszkanie, którego właścicielem jest moja mama (od 12 lat). Ja mieszkam w nim i jestem zameldowana tam od ok. 7 lat. Nie wiem, co będzie dla mnie finansowo korzystniejsze: czy żeby mama przepisała na mnie mieszkanie w drodze darowizny i dopiero wtedy ja je sprzedam (czy mogę wówczas o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »