Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna od rodziców dla córki mającej rozdzielność majątkową

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 05.07.2016

Czy od darowizny w gotówce otrzymanej od rodziców dla córki muszę zapłacić podatek? Czy i w jakim czasie muszę zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym? Czy płacę podatek od darowizny lub wzbogacenia? Czy jak mam rozdzielność majątkową z mężem, to otrzymane pieniądze są w połowie jego własnością? Czy połowę daruje ojciec i połowę matka, jak rodzice nie mają rozdzielności majątkowej? Czy darowiznę powinni przekazać u notariusza?  Na jakie dodatkowe aspekty mam zwrócić uwagę przy otrzymaniu darowizny w gotówce, a może lepiej, żeby rodzice przelali na moje konto?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stanowi art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2 (…),

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

 

Jak wynika z powyższych przepisów, w przypadku darowizny od rodziców wystarczy zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy oraz udokumentowanie otrzymania darowizny w postaci potwierdzenia przelewu z konta darczyńcy na konto obdarowanego. Umowa darowizny nie jest konieczna – oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby była sporządzona.

 

Konieczne jest udokumentowanie faktu uzyskania darowizny w ten sposób – nie można tych pieniędzy otrzymać ot tak „do ręki”.

 

Darowizna od rodziców pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej powinna być rozliczona po połowie na każdego z rodziców. Czyli obdarowany wypełnia dwa odrębne zgłoszenia SD-Z2: jedno na darowiznę od mamy (połowa kwoty) i drugie na darowiznę od ojca (druga połowa kwoty). W takim przypadku, jeżeli miałaby być umowa darowizny, to powinna być zawarta pomiędzy obdarowanym oraz obojgiem rodziców.

 

Gdy rodzice mają małżeńską wspólność majątkową, to nie ma znaczenia, z czyjego konta wpłyną pieniądze, jeśli są to pieniądze stanowiące majątek wspólny. Zatem obdarowany może otrzymać całą kwotę albo z konta mamy, albo z konta ojca, albo po połowie z kont obu tych osób.

 

W przypadku gdy pieniądze mają być przelane w całości z konta tylko jednego z rodziców, jeżeli sporządza się umowę, to w umowie powinno to być zapisane (na przykład, że kwota darowizny zostanie przelana na konto obdarowanego z konta mamy; warto też podać numer tego konta).

 

Oczywiście wariant z podpisaniem umowy tylko z jednym z rodziców też jest prawidłowy, jednak jeśli pieniądze pochodzą z majątku wspólnego, to drugi małżonek (rodzic), będący współwłaścicielem tych pieniędzy, musi wyrazić zgodę na ich przekazanie dziecku.

 

I tak, jeżeli darczyńcami są obydwoje rodzice, a wykonanie darowizny nastąpi (lub już nastąpiło) poprzez przelanie środków pieniężnych należących do ich majątku wspólnego z konta jednego z nich, wówczas należy złożyć dwa druki SD-Z2, wykazując na przykład po 50 000 zł od każdego z rodziców (czyli 50%), i jako dowód trzeba załączyć potwierdzenie przelewu pieniędzy na swój rachunek bankowy. Tak jak napisałam, przelew może być dokonany z konta jednego z rodziców.

 

Przelew najlepiej zrobić osobiście w banku i poprosić o dowód przelewu potwierdzony przez bank. Tak złożony dokument wraz z drukami SD-Z2 będzie wystarczający do zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym.

 

Otrzymana przez Pani darowizna pieniężna wejdzie wyłącznie do Pani majątku osobistego i nie będzie w żadnym razie podlegała podziałowi przy ewentualnym podziale majątku wspólnego małżeńskiego w przyszłości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + sześć =

»Podobne materiały

Odwołanie darowizny przez teściową

Dwa lat temu teściowa darowała swojemu synowi (wówczas mojemu narzeczonemu) w drodze umowy darowizny niezabudowaną działkę. Po ślubie na tej działce rozpoczęliśmy budowę domu. Rok temu mąż darował mi w tej samej drodze darowizny prawo do własności działki (w akcie notarialnym oboje widniejemy jako w

 

Czy można podważyć umowę dożywocia?

Mieszkam w USA na stałe. Rodzice moi mieli spory majątek (nieruchomości), który umową o dożywocie przekazali w całości jednej córce (czyli mojej siostrze) i jej mężowi. Druga siostra zrzekła się prawnie majątku, ale ja nie. Siostra, która opiekowała się moją mamą, zmarła, a jej mąż (czyli mój szwagi

 

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w f

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »