.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna od ojca

Czy darowizna od ojca podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz jak należy ją udokumentować i w jaki sposób zgłosić w urzędzie skarbowym? Czy jeśli darowizną są środki pieniężne, należy spisać umowę darowizny? A może wystarczy opisanie przelewu tytułem "darowizna od ojca"?

 Jeszcze w latach 80. otrzymałem pewną kwotę gotówki w formie darowizny, była to darowizna od ojca. W 2000 r. aktem darowizny ojciec przekazał mojej macosze połowę mieszkania stanowiącego ich dorobek małżeński. Tym samym macocha stała się wyłączną właścicielką mieszkania. Ojciec zmarł niedawno i nie pozostawił testamentu. Czy mogę do macochy wystąpić o zachowek i czy dawna kwota darowizny od ojca dla mnie będzie zaliczona na poczet zachowku? (...) Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

W zdecydowanej większości przypadków z zachowkiem mamy do czynienia przy dziedziczeniu testamentowym, tzn. wówczas, gdy spadkodawca sporządził testament i powołał do dziedziczenia osoby spoza kręgu bliskich krewnych, odsuwając tych ostatnich od dziedziczenia w ogóle.

Nie jest jednak wykluczone, że kwestia zachowku pojawi się przy spadkobraniu ustawowym – dotyczy to sytuacji, gdy udział spadkowy członka najbliższej rodziny nie pokrywa należnego mu z ustawy zachowku.

W przedmiotowej sprawie, jako że ojciec nie zostawił testamentu, będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, to jest według art. 931 i następnych K.c. Jako syn (zstępny) wchodzi Pan w skład spadkobierców, którzy dziedziczą po ojcu z mocy ustawy w pierwszej kolejności.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Rok temu otrzymałem samochód – była to darowizna od ojca, jednak nie dopełniliśmy obowiązku urzędowej zmiany właściciela. Kilka miesięcy później mój tata nagle zmarł, a niedługo po nim zmarła także mama. Z naszej rodziny pozostałem tylko ja i siostra. Czy musi odbyć się sprawa spadkowa, czy może da się jakoś inaczej przerejestrować pojazd?

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, jednym z dokumentów, które musi przedstawić w celu rejestracji właściciel, jest dowód własności pojazdu, a więc w Pana przypadku byłaby to umowa darowizny od ojca zawarta z Panem.

Jeśli darowizny od ojca nie jest Pan w stanie udokumentować wspomnianą umową, to obawiam się, że zarejestrowanie samochodu nie będzie możliwe bez prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Proponowałbym, aby w takiej sytuacji pierwszym krokiem do uregulowania spraw spadkowych było przeprowadzenie postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku. Co prawda nie istnieje prawny obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobiercę, ale pewnych przypadkach uzyskanie takiego stwierdzenia jest konieczne.    Przeczytaj pełną treść

 

 Przed śmiercią ojciec (wdowiec) przepisał swój dom i działkę na jedno z dzieci, nie powiadamiając o tym pozostałych. Syn, który otrzymał te nieruchomości, kilka miesięcy przed śmiercią wprowadził się do ojca i się nim opiekował. Po śmierci ojca wyremontował dom, ale po roku go sprzedał i przeprowadził się w inne miejsce. Czy w takiej sytuacji pozostałej dwójce rodzeństwa należy się zachowek bądź jakaś rekompensata? (...) Darowizna od ojca na rzecz syna zaliczana jest do spadku, ponieważ nie jest to drobna darowizna, zwyczajowo w danych stosunkach przyjęta, i została dokonana na rzecz osoby uprawnionej do zachowku.

Zgodnie z powyższymi przepisami przy obliczaniu zachowku należnego dzieciom ojca do spadku po nim należy doliczyć darowiznę, której dokonał on za życia na rzecz jednego ze swoich dzieci.

Jeżeli zmarły ojciec nie pozostawił testamentu, to miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

W wyniku takiego dziedziczenia spadek po ojcu nabyły jego dzieci, każde po 1/3 udziału.

Zachowek, jaki należny jest dzieciom, to wartość połowy z tego, co odziedziczyłyby po ojcu.

I tak, jeżeli ojciec nie pozostawił w spadku żadnego majątku, to do tego spadku zalicza się darowiznę od ojca, którą uczynił za życia. Każde z dzieci może żądać od syna, który darowiznę od ojca otrzymał, zachowku w wysokości 1/6 wartości darowizny (1/2 z 1/3) lub 2/9 wartości, jeżeli któreś z nich jest trwale niezdolne do pracy (2/3 z 1/3).

Jeżeli ojciec pozostawił w spadku jakieś przedmioty majątkowe, a nabyty spadek nie wyczerpuje zachowku należnego dzieciom, będą one mogły żądać od syna, który otrzymał darowiznę, uzupełnienia zachowku.

Posłużę się przykładem. Ojciec pozostawił w spadku majątek o wartości 30. Darowizna od ojca, jaką przekazał on za życia jednemu z synów, wynosi 60.

W wyniku spadkobrania każde z dzieci nabyło udział w spadku o wartości 10.

Przy wyliczaniu zachowku należy doliczyć darowiznę do spadku. Podstawą obliczenia zachowku będzie więc wartość 90 (30 – majątek pozostawiony w spadku, 60 – wartość darowizny).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Darowizna od ojca i matki a prawo siostry do zachowku po nich
W 1990 r. rodzice darowali mi i mojej żonie aktem notarialnym połowę gospodarstwa ogrodniczego. Następnie, w 1996 r., żeby przejść na wcześniejszą emeryturę, darowali pozostałą połowę, zaznaczając służebność, którą podpisała też moja żona (dożywotnie korzystanie z połowy domu bez opłat). Obecnie ojciec nie żyje, a mama wymaga stałej opieki. Czy mojej siostrze należy się zachowek lub inne zadośćuczynienie? Czy zachowek nie uległ już przedawnieniu?

Prawa rodzeństwa do spadku po ojcu, który uczynił darowiznę na rzecz jednego z dzieci – darowizna od ojca

Przed śmiercią ojciec (wdowiec) przepisał swój dom i działkę na jedno z dzieci, nie powiadamiając o tym pozostałych. Syn, który otrzymał te nieruchomości, kilka miesięcy przed śmiercią wprowadził się do ojca i się nim opiekował. Po śmierci ojca wyremontował dom, ale po roku go sprzedał i przeprowadził się w inne miejsce. Czy w takiej sytuacji pozostałej dwójce rodzeństwa należy się zachowek bądź jakaś rekompensata z tytułu tej darowizny od ojca?Sprzedaż działki rolnej i przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe

Jestem w trakcie sprzedaży 3-hektarowej działki rolnej, którą otrzymałem aktem darowizny od ojca w 2007 r. Czy mogę uniknąć płacenia podatku, wydając uzyskane pieniądze na cele mieszkaniowe?Umowa ustanowienia służebności mieszkania a zachowek
W 2001 r. rodzice aktem notarialnym zawarli ze mną i moją żoną umowę darowizny oraz ustanowienia służebności osobistej mieszkania. Darowiznę od ojca i matki stanowił dom i budynki gospodarcze (ruiny poniemieckie). Rodzeństwo nie było wówczas zainteresowane tym majątkiem rodziców. Przez te kilka lat opiekowałem się rodzicami i postawiłem gospodarstwo na nogi. Teraz brat poinformował mnie, że po śmierci rodziców i tak będę musiał spłacić ustawowych spadkobierców. Czy brat ma rację? Czy mogę zwrócić rodzicom darowiznę? Mam 2 rodzeństwa, a zmarła siostra zostawiła 2 dzieci.

Ustalenie zgodnego podziału spadku – dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Mój tata zmarł pół roku temu, nie zostawił testamentu. Pozostawił po sobie dwoje spadkobierców: mnie – syna z pierwszego i jedynego małżeństwa zakończonego rozwodem) i córkę, która urodziła się z nieformalnego związku taty. Według prawa dziedziczymy po połowie, oboje jesteśmy pełnoletni. Mamy duży problem z podziałem spadku: jest trochę długów (jeszcze nie wiemy ile), mieszkanie, samochód i drobne rzeczy osobiste.

Ponoć tato zapewniał córkę niegdyś, że jej chce oddać mieszkanie i dlatego moja przyrodnia siostra chce rozwiązać sprawę w sądzie, aby otrzymać więcej niż wynika z prostego podziału pół na pół. Czy w przypadku sprawy sądowej istnieje możliwość, aby sąd uznał wcześniejszą wolę zmarłego za wiążącą?

W związku z tym sporem ostatnio przyrodnia siostra wypomniała mi sprawę otrzymanej przeze mnie gotówki w kwocie 12 000 zł (darowizna od ojca). Została ona przeznaczona na wykup mieszkania, w którym mieszkałem ja, mama i moja babcia. Do tej transakcji doszło w 1998 r., jednak właścicielką mieszkania i osobą dokonującą zakupu była babcia. Jakiś czas później mieszkanie to zostało przepisane na mnie. Nie mogę się zgodzić z zarzutem siostry, że „tata dał mi mieszkanie”, bo za taką sumę mieszkania nie można było kupić, a poza tym ono należało do babci. Dodam jeszcze, że kwota ta pochodziła z realizacji mojej książeczki mieszkaniowej – którą opłacali rodzice podczas trwania małżeństwa.

Druga strona uważa, że należy doliczać zrewaloryzowaną kwotę tej „darowizny”. Adwokat strony przeciwnej zasugerował sposób przeliczenia jej wartości: tę wartość podzielić przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w okresie dokonania darowizny, a iloraz pomnożyć przez aktualne średnie wynagrodzenie miesięczne – moim zdaniem nie tak powinno wyglądać to przeliczenie, jeżeli już. Czy rzeczywiście są podstawy do rewaloryzacji? Jeżeli tak – jaki sposób rewaloryzacji jest zgodny z prawem?

I jeszcze jedno: czy w przypadku jeżeli nie dziedziczy się nic, a są długi, to przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza nie muszę ich spłacać? Ostatnio spisaliśmy protokół dziedziczenia i mamy akt poświadczenia dziedziczenia – po połowie, z dobrodziejstwem inwentarza. Chcielibyśmy dojść do porozumienia i załatwić sprawę u notariusza, aby zaoszczędzić czasu i uniknąć kosztów, dlatego proszę o rozwianie moich wątpliwości i sugestie, jak poprowadzić tę sprawę dalej.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl