.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna lub sprzedaż synowi kiosku handlowego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.04.2011

Chcę przekazać synowi kiosk handlowy. Co byłoby lepsze – darowizna czy sprzedaż (na którą może dostać dotację z urzędu pracy)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pańskie pytanie należy rozpatrzyć w dwóch aspektach.

 

Pierwszym jest kwestia podatkowa darowania czy sprzedaży przedsiębiorstwa synowi i konsekwencje z tym związane, drugim kwestia ewentualnych dotacji.

 

W przypadku darowizny składników przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn”.

 

Natomiast w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne tytułem darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP. Tym samym otrzymanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie prowadzi do powstania przychodu u obdarowanego w rozumieniu ustawy o PIT, bez względu na to, czy podatek od spadków i darowizn zostanie zapłacony, czy nie.

 

W momencie dokonania darowizny po stronie obdarowanego nie powstają jednak koszty uzyskania przychodu, gdyż nie poniesiono wydatków związanych z nabyciem przedmiotu darowizny.

 

Oznacza to, że na te składniki syn nie otrzyma dotacji, bowiem nabędzie je nieodpłatnie.

 

Na syna przejdzie jednak własność przedmiotu darowizny, co umożliwi mu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o PIT naliczenie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny i zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.

 

W przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny u obdarowanego nie powstaje więc przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych (wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa) zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów.

 

Co więcej, jeżeli nastąpi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 552 Kodeksu cywilnego – poprzez jego darowiznę – to czynność ta nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa synowi spowoduje powstanie obowiązku podatkowego po Pańskiej stronie, ale syn będzie mógł koszt zakupionych składników zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu. I teoretycznie otrzymać na ich zakup dotacje.

 

Słowo „teoretycznie” zostało przeze mnie celowo podkreślone. Przede wszystkim należy rozpatrzyć tu regulamin dotyczący otrzymania pomocy – dofinansowania na otwarcie działalności z urzędu pracy. Z reguły bowiem urzędy wykluczają dofinansowanie dla osób bezrobotnych, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą taką samą, jaką prowadziły osoby w I stopniu pokrewieństwa lub I stopniu powinowactwa z wnioskodawcą, jeżeli od jej zaprzestania upłynął okres krótszy niż określona ilość miesięcy, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

 

Darowizna będzie prawdopodobnie mniej kosztowna – dla Pana czy syna (aby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, należałoby znać bilans przedsiębiorstwa, wartość środków trwałych oraz składniki, które chce Pan darować synowi), ale syn nie otrzyma na te składniki dotacji. Jeśli je od Pana zakupi (Pan będzie musiał odprowadzić podatki), będzie to jego koszt, ale otrzymanie dotacji może zostać nie rozpatrzone pozytywnie z uwagi na pokrewieństwo.

 

Dodam tylko, że aby darować synowi przedsiębiorstwo, należy zawrzeć z nim umowę darowizny. Proszę spisać wszystko, co daruje Pan synowi, i najlepiej udać się do notariusza. Co prawda forma aktu notarialnego jest wymagana tylko w przypadku przenoszenia własności nieruchomości, jednak dla celów dowodowych będzie to wygodniejsze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »